ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται με 35.000 € από το Πράσινο Ταμείο ο Δήμος Τυρνάβου, για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Σ ε σχετική ανακοίνωση του δήμυ Τυρνάβου αναφέρονται τα εξής:

“Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του δήμου Τυρνάβου δεν θα είναι μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά ως  αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης της παρούσας και πρόβλεψης  της μελλοντικής κατάστασης, σχεδιάζονται  και αξιολογούνται μέτρα προκειμένου να εφαρμοστούν νέες πολιτικές. Το ΣΒΑΚ αποσκοπεί  στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης καθώς και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας. Δίνει έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης (χρήση ποδηλάτου, αστικές συγκοινωνίες, ΑμεΑ, παιδιά κλπ). Εξετάζει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας αστικής περιοχής και προτείνει την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική.

Με το ΣΒΑΚ θα επανασχεδιασθεί ο τρόπος λειτουργίας περιοχών του Δήμου λαμβάνοντας υπ’ όψιν, θέματα κινητικότητας, προσβασιμότητας,  από κάθε πολίτη, ενώ παράλληλα θα δοθεί έμφαση στον υπάρχοντα πολεοδομικό σχεδιασμό στις ανάγκες των πολιτών (παιδιών, μητέρων, ΑμεΑ), στην αυξημένη επαγγελματική δραστηριότητα, στις ομορφιές του τόπου κ.λ.π.

Με το  ΣΒΑΚ  ξεκινά η διαδικασία για τον νέο, αισιόδοξο Δήμο Τυρνάβου με βάση τις  τωρινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πολιτών”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com