ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΕΡΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Αίτηση προς την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Τυρνάβου, με την οποία ζητούν να συζητηθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τυρνάβου το θέμα της διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη Δ.Κ. Αμπελώνα που βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας 2, κατέθεσαν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης

Ν. Μαλάκος, Αστ. Ροντούλης και Αστ. Χατζηκράχτης.

Στην αίτησή τους αναφέρουν:

“Κυρία Πρόεδρε.

Επειδή κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργήθηκαν ερωτήματα στους δημοτικού συμβούλους των ανωτέρω παρατάξεων, σχετικά με το σύννομο ή μη της όλης διαδικασίας εκμισθώσεως δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) στην πόλη του Αμπελώνα και μάλιστα σε συγγενικό πρόσωπο δημοτικής συμβούλου, παρακαλούμε να εγγράψετε στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ως θέμα συζήτησης “Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την διαδικασία εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου {ισόγειο κατάστημα} στην πόλη του Αμπελώνα, επί της οδού Δημοκρατίας αριθμός 2”.

Παρακαλούμε στον φάκελλο ενημέρωσης, που θα δημιουργηθεί να τοποθετήσετε ως σχετικά έγγραφα, καθαρογραμμένα και επικυρωμένα, τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλαβε την υπ1 αριθμ. 296/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, μαζί με αντίγραφο του cd, καθώς επίσης και τα πρακτικά του Δημ. Συμβουλίου, κατά το οποίο ελήφθη απόφαση για λύση ή μη της μισθωτικής σχέσεως μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και των προηγουμένων μισθωτών του ανωτέρω δημοτικού καταστήματος”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com