ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017 – 2019

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι προκειμένου να ανανεωθούν οι άδειες διαμεσολαβούντων  στην ασφάλιση για την τριετία 2017 – 2019 (αφορά τις άδειες οι οποίες λήγουν στις 31/12/2016) οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Επιμελητήριο  -από 1/1/2017 έως 31/5/2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N. 1599/86

Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής .

  1. Επιστροφή του παλαιού πιστοποιητικού αδείας (πρωτότυπο)
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Επιπλέον για την έκδοση της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος  να προσκομίσει  ή να αποστείλει μία φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή.

Σημειώνουμε ότι εφόσον προσέλθει ο ίδιος παρέχεται η δυνατότητα της ψηφιακής φωτογράφησης εντός των γραφείων της Υπηρεσίας.

* οι σχετικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις (με ενσωματωμένο το κείμενο) βρίσκονται  αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας www.larissa-chamber.gr στην ενότητα ειδικά Μητρώα → διαμεσολαβούντες στην Ασφάλιση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com