6 ΕΚ. € ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ

Ολοκληρώνονται τα δίκτυα αποχέτευσης και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Αγιάς καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία αποτελεί τον φορέα Διαχείρισης της Πράξης, εντάσσεται η Β’ φάση του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελίβοιας και Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων της ΔΚ Αγιάς του Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού 6.081.022,61 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).΄

«Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής, που σηματοδοτεί την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων με την αποχέτευση στην παραλιακή ζώνη. Η υλοποίηση του έργου αυτού αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τον Δήμο Αγιάς αφ’ ενός γιατί για οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων επιβάλλεται η ύπαρξη και λειτουργία δικτύων ακαθάρτων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες) και αφ’ ετέρου για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, από τις επιπτώσεις της διάθεσης των αστικών αποβλήτων στο έδαφος. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς και το δήμαρχο, κ. Γκουντάρα, προκειμένου να αναβαθμίσουμε την ποιότητας ζωής στην περιοχή, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές για τους πολίτες.» υπογράμμισε ο κ. Κ. Αγοραστός.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Πράξη αποτελεί την Β’ Φάση της τμηματοποιημένης (υλοποιείται σε δύο Προγραμματικές Περιόδους) Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελίβοιας και Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων της ΔΚ Αγιάς του Δήμου Αγιάς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013.

Κατά την Α’ Φάση της Πράξης ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της ΔΚ Αγιάς και κατασκευάστηκαν τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελίβοιας, πλην των αντλιοστασίων.

Η Β’ Φάση περιλαμβάνει την κατασκευή των αντλιοστασίων των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελίβοιας και την σύνδεσή τους με το δίκτυο, την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελίβοιας και την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων της περιοχής γιατί,  όσο εξακολουθούν να υπάρχουν οικισμοί τα λύματα των οποίων συγκεντρώνονται σε βόθρους και διατίθενται ανεπεξέργαστα, το πρόβλημα της μόλυνσης των υδάτινων πόρων εξακολουθεί να υφίσταται. Με την ολοκλήρωση της θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αποχέτευση ακαθάρτων των οικισμών των οποίων τα λύματα καταλήγουν σε βόθρους, οι περισσότεροι από τους οποίους πρακτικά είναι απορροφητικοί με αποτέλεσμα να καταλήγουν τα λύματα στο υπέδαφος, και θα δοθεί μόνιμη λύση στην προστασία του υπόγειου ορίζοντα από τα αστικά λύματα των οικισμών σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή.

Κατά κύριο λόγο, αναμένεται να προκύψουν θετικές συνέπειες, που αφορούν στον περιορισμό της ρύπανσης που προκαλείται από τη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων των οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελίβοιας, και στην αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και περιβάλλοντος για τους κατοίκους και επισκέπτες των οικισμών αυτών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com