ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοίνωση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

Η υλοποίηση αλλαγών από τον ΕΟΠΠΥ στα πλαίσια του νέου ΕΚΠΥ που αφορούν στην αναπροσαρμογή της σχέσης του φορέα  τόσο με τους δικαιούχους των παροχών όσο και με τους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών αναπροσαρμόζει τη διαδικασία αποζημιώσεων και προχωρά στη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας προς όφελος του πολίτη

καθώς καταργείται έτσι η προπληρωμή της δαπάνης από τον πολίτη και ο πάροχος θα αποζημιώνεται απευθείας από τον ΕΟΠΠΥ.

Τα θετικά σημεία που επιφέρει ο νέος  κανονισμός είναι:

  1. Η συμβασιοποίηση των υπηρεσιών ειδικής αγωγής θα συμβάλλει στο να μπορούν ανεξαρτήτως εισοδήματος γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία- ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής έτσι κανένα παιδί- άτομο με αναπηρία δεν μένει εκτός υπηρεσιών ειδικής αγωγής.
  2. Τεράστια μείωση της ταλαιπωρίας των γονέων Ατόμων με βαριές αναπηρίες για την κατάθεση δικαιολογητικών και γενικότερα μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση της διαδικασίας και του συστήματος προς όφελος του πολίτη.
  3. Καλύτερος έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών ειδικής αγωγής.
  4. Εξορθολογίζεται ο τρόπος διάθεσης των πόρων του ΕΟΠΥΥ με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες.

Επισημαίνουμε  ότι έχει δοθεί παράταση έως  το τέλος Φεβρουαρίου από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, στο θέμα της διαβούλευσης με τους  εμπλεκόμενους  φορείς ειδικής αγωγής, σωματεία και συλλόγους  για κατάθεση προτάσεων επί του κειμένου της σύμβασης. Στόχος της διαβούλευσης  πρέπει να είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στη σχέση ΕΟΠΥΥ και επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής και η συγκεκριμενοποίηση των όρων της μεταξύ τους σύμβασης όπου σημαντικό σημείο θα πρέπει να αποτελέσει ,οι αποζημιώσεις των επαγγελματιών να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com