ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Σημειώνεται ότι με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Κατά την άμεση εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια 9 μηνών και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα.

Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της σχολικής περιόδου 2016-17 είναι οι ακόλουθες:

α)  Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

β)  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,

γ)  Τεχνικός Οχημάτων,

δ)  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

ε)  Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

στ)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και

ζ)  Βοηθός Νοσηλευτή.

Συγκεκριμένα οι θέσεις μαθητείας σε ειδικότητες ανά ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι οι παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Μαρτίου 2017. Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά ή με fax ή αυτοπροσώπως στα αντίστοιχα ΕΠΑΛ συνοδευόμενη από τα παρακάτω έγγραφα-δικαιολογητικά:

Α. Φωτοαντίγραφα των:

  1. απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
  2. ταυτότητας
  3. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
  4. αποδεικτικού ΑΦΜ

Β. Υπεύθυνη δήλωση

Προϋπόθεση εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» είναι απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική σελίδα  της ΔΔΕ Λάρισας ή να επικοινωνούν με τα αντίστοιχα ΕΠΑ.Λ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com