ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝ

Τις εργασίες ανέγερσης του κτιρίου που προορίζεται για πολιτιστικό κέντρο – ΚΑΠΗ στην Τοπική Κοινότητα Δένδρων επιθεώρησε σήμερα ο δήμαρχος Τυρνάβου Π. Σαρχώσης ο οποίος ενημερώθηκε από τον ανάδοχο του έργου, αλλά και τους μηχανικούς του δήμου για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το το χρονοδιάγραμμα περάτωσης του έργου.

Το έργο θα εκτελεσθεί στην Τ.Κ Δένδρων Δ. Τυρνάβου στην κεντρική Πλατεία του οικισμού, προκειμένου να ανεγερθεί νέο κτίριο με χρήση Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ΚΑΠΗ.

Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο υπερυψωμένο κατά 0,72μ από το φυσικό έδαφος με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και  επικάλυψη στέγης με κεραμίδια κατά το ήμισυ.

Το κτίριο που θα κατασκευασθεί θα έχει συνολική δόμηση 219,50 μ2 κύριων χώρων, καθώς και 79,10 μ2 ημιυπαίθριων χώρων.

Συνοπτικά προβλέπονται:

Α)     Εργασίες Οικοδομικές.

Ανέγερση νέου κτιρίου, ισογείου στο κέντρου του οικισμού Δένδρων.

Στο νέο ισόγειο κτίριο προβλέπεται να λειτουργήσει το ΚΑΠΗ παράλληλα με την εκτέλεση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων των κατοίκων του οικισμού.

Η κατασκευή του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με οπτοπλινθοδομή η οποία στα εξωτερικά τοιχώματα θα είναι διπλή με μόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη ακολουθώντας πλήρως τις επιταγές του ΚΕΝΑΚ.

Προβλέπεται πλήρης εξυπηρέτηση για ΑΜΕΑ.

Κατασκευή στέγης σε τμήμα του κτιρίου.

Κατασκευή θερμομόνωσης και υγρομόνωσης σε τμήμα οροφής του κτιρίου..

Για τις επιστρώσεις προβλέπονται κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, σχιστόλιθοι κλπ.

Τα σοβατίσματα και οι χρώσεις θα είναι κλασικού τύπου.

Τοποθέτηση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων.

Κατασκευή ερμαρίων κουζίνας με τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Β)     Εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικές

Πλήρης εγκατάσταση Ύδρευσης.

Πλήρης εγκατάσταση Αποχέτευσης

Πλήρης εγκατάσταση Θέρμανσης -Κλιματισμού-Αερισμού

Πλήρης Ηλεκτρική εγκατάσταση  Ισχυρών Ρευμάτων

Πλήρης Ηλεκτρική εγκατάσταση  Ασθενών Ρευμάτων

Πλήρης κατασκευή πυρασφάλειας κτιρίου.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των υλικών πέτρας, ξύλου και χρωμάτων θα συνάδουν με το οικιστικό περιβάλλον του οικισμού.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων (Ν.3669/09,  Π.Δ 171/87, κλπ)

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 272.357,72 ευρώ και 62.642,28 ευρώ Φ.Π.Α.

Σύνολο Προϋπολογισμού 335.000,00 ευρώ.

Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η Τεχνική Εταιρεία ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦ. ΚΩΝ/ΝΟΣ με έκπτωση 54,60 %

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com