ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΛ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

Τροπολογία στη Βουλή για την επίλυση των προβλημάτων αναδάσωσης στις αγροτικές εκτάσεις και στις εκτάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν χθες βράδυ βουλευτές των ΑΝΕΛ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».

Η τροπολογία των ΑΝΕΛ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «για τα αγροτεμάχια-ακίνητα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ παγιώθηκε μια νομική και πραγματική κατάσταση, η οποία δεν πρέπει να ανατραπεί. Γι΄ αυτό με την τροπολογία ζητάμε για τα παραπάνω να υφίσταται ως το τεκμήριο αγροτικές και να ληφθεί υπόψη στη σχετική διαδικασία».

Στην αιτιολογική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΛ αναφέρονται τα εξής: Η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελούσε υποχρέωση της χώρας μας. Επί σαράντα (40) χρόνια ουδεμία προσπάθεια έγινε προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποια έκταση είναι δασική ή μη. Οι πιο κάτω αναφερόμενες προτάσεις διατάξεων νόμου: Διπλασιάζουν την προθεσμία υποβολής ενστάσεων 120 ημέρες κατά των δασικών χαρτών. Προβλέπουν την ανάκληση από τη Διοίκηση όλων των πράξεων αναδάσωσης που αφορούν αγροτικές εκτάσεις, χωρίς έξοδα και ενστάσεις από τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες. Προβλέπουν ότι οι εκτάσεις που είναι ενταγμένες στο σύστημα ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρούνται αγροτικές, προϋφιστάμενες μάλιστα του έτους 1975. Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε απόλυτα αναγκαία, αφού η στρεβλή κατάσταση που δημιουργήθηκε το 2014 από την χωρίς επαρκείς οδηγίες ανάθεση των δασικών χαρτών σε ιδιωτικές εταιρείες από την τότε Κυβέρνηση, δημιούργησε σωρεία προβλημάτων και οδήγησε στην ανεξέλεγκτη έκδοση πράξεων αναδάσωσης σε αγροτικές εκτάσεις, πράγμα που θα οδηγούσε με βάση την κείμενη νομοθεσία σε υποχρέωση του δημοσίου να απαλλοτριώσει τις εκτάσεις αυτές και σε περίπτωση που δεν ολοκληρώνονταν οι απαλλοτριώσεις να επιστρέψει τις εκτάσεις στους ιδιώτες. Όπως γίνεται αντιληπτό η απαράδεκτη αυτή κατάσταση οφείλεται στην πρόχειρη οργάνωση της σύνταξης των δασικών χαρτών από ιδιωτικές εταιρείες το 2014 κατ’ εντολή της τότε Κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τις παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις: Η παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 τροποποιείται ως εξής : «Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου».

Και επίσης να προστεθεί παρ. 6. στο ίδιο άρθρο: «Στην περίπτωση, που στο δασικό χάρτη εμφανίζονται αγροτικές εκτάσεις ως αναδασωτέες, δεν απαιτείται η υποβολή αντιρρήσεων και οι σχετικές πράξεις αναδάσωσης ανακαλούνται από τη Διοίκηση οίκοθεν, πλην των περιπτώσεων, που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για τη νομιμότητα των πράξεων».

Στο άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 998/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Οι αγροτικές εκτάσεις, που είναι ενταγμένες στο σύστημα άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρούνται, ως απλό τεκμήριο αγροτικές προ του έτους 1975, των οποίων η υφή της βλάστησης διαπιστώθηκε διοικητικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανατρέχουσας της πραγματικής κατάστασης αυτών προ του έτους 1975».

O Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Βασίλης Κόκκαλης αναφερόμενος στην παραπάνω τροπολογία τόνισε ότι επικροτεί και στηρίζει την σχετική τροπολογία. Είναι θέση του κόμματος των ΑΝ.ΕΛ να προστατευτούν οι αγροτικές εκτάσεις και ιδίως αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίες έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση των ενιαίων ενισχύσεων στο πλαίσιο διατάξεων της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ