ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

 

Συνεχίζεται χωρίς χρονικό περιορισμό η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθόσον η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ανοιχτή.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, και μπορεί να την υποβάλει είτε μόνος του ο καθένας με τους κωδικούς ΤΑΧΙS είτε στα ΚΕΠ του Δήμου (Τυρνάβου, Αμπελώνα) ή όταν απαιτείται στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου (στον Τύρναβο και στον Αμπελώνα). Για την υποβολή των αιτήσεων όταν γίνεται στο Δήμο τα απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μαζί του ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι:

1) ΑΜΚΑ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)

2) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.

3) Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος).

4) Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

5) Φορολογική δήλωση του 2015. (Ε1 δήλωσης έτους 2015 το εκκαθαριστικό)

6) Εάν διαθέτει κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη

7) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

8)Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας και τα φιλοξενούμενα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (βρίσκεται στον ισότοπο www.keaprogram.gr ή χορηγείται από την υπηρεσία μας.)

9)Λογαριασμός ΔΕΗ του αιτούντα.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι στην περίπτωση που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σε υπηρεσίες δήμων ή σε ΚΕΠ.

Για το Δήμο Τυρνάβου οι αιτήσεις, όταν απαιτούνται δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου στα εξής γραφεία:

Για τους δικαιούχους της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αργυροπουλίου, Δαμασίου, περιοχής  Δένδρων

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Τυρνάβου στο ισόγειο τηλ.επικοιν.2492350181-182-184

Γραφείο στο ΚΑΠΗ Τυρνάβου  2492024355

Για τους δικαιούχους της Δημοτικής κοινότητας Αμπελώνα και των Τοπικών Κοινοτήτων Βρυοτόπου, Ροδιάς &Δελερίων

Γραφείο στο πέτρινο Δημαρχείο του Αμπελώνα  τηλ.2492350508

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com