ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Το  Παράρτημα  Λάρισας  της  Ελληνικής  Μαθηματικής  Εταιρείας  διοργανώνει σεμινάριο   για  τη  γλώσσα   συγγραφής   μαθηματικών κειμένων   LATEX,  το  Σάββατο  11 Μαρτίου 2017, ώρα 5 – 8  μ.μ. στο 2ο  Γενικό  Λύκειο  Λάρισας.

Εισηγητής του σεμιναρίου    είναι    ο   Μαθηματικός  κ.     Μωυσής   Λάζαρος    (Μsc ,  Phd )

Το  Latex  είναι  μια   γλώσσα   μορφοποίησης    κειμένου  για   συγγραφή  επιστημονικών   άρθρων και  κυρίως   εγγράφων   που  περιέχουν  μαθηματικό  κείμενο.  Διαθέτει   ειδικές   εντολές   που επιτρέπουν   την   εύκολη   δόμηση   κειμένων   και  τη  σωστή  εμφάνιση  και   κατασκευή  μαθηματικών   εξισώσεων.

Στο  σεμινάριο  θα  μελετηθούν ,  μεταξύ  άλλων  τα  παρακάτω :

Τι  είναι  το  Latex ,  Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα  σε  σχέση  με  κλασσικούς επεξεργαστές  κειμένου ,  Οδηγίες  λήψης  και  οδηγίες  εγκατάστασης ,  Οδηγίες εγκατάστασης  πακέτων.

Βασικές  εντολές  δημιουργίας  κειμένου. Είδη  αρχείων ,  παράγραφοι ,  Τίτλοι ,  περιεχόμενα, κεφάλαια ,  περιθώρια  σελίδας.

Εισαγωγή  environment,  περιβάλλον  αρίθμησης  (enumerate ,  description) , Βιβλιογραφία , χρήσιμα  προγράμματα ,  Ορισμός  νέου περιβάλλοντος  (για  θεώρημα ,  ορισμό ,  παράδειγμα  κτλ ) , Διαφορετικοί  τρόποι αρίθμησης  τους.

Δημιουργία  μαθηματικών  παραστάσεων, (πακέτο  amsmath,  environment  equation, multline ,  eqnarray ,  array ,  matrix)  και  αρίθμηση.  Environment  tabular,  για  δημιουργία πινάκων με δεδομένα.

Υπερσύνδεσμοι ,  πακέτο  hyperref , και  δημιουργία  αναφορών  μέσα  στο  κείμενο.

Ελληνικά  στο  Latex ,  επιλογή  προεπιλεγμένης  γλώσσας  (για  τίτλους ,  περιεχόμενα  κτλ) και  αλλαγή  γλώσσας.

Στους  συμμετέχοντες  θα  χορηγηθεί    βεβαίωση  παρακολούθησης  σεμιναρίου. Προαιρετικά  οι  επιμορφούμενοι    μπορούν  να  φέρουν  τα  προσωπικά  τους  notebook.

Η   δήλωση  συμμετοχής πραγματοποιείτε  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση   emeseminars@gmail.com  έως  και  την  Τετάρτη  8 – 3- 2107

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com