ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποψήφιων φοιτητών στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.έγινε πρριν από λίγο. Βάσει των επίσημων ανακοινώσεων ανά τμήμα εισάγονται οι:

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΔΩ

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός ΕΔΩ

Πληροφορική ΕΔΩ

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ΕΔΩ

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό ΕΔΩ

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΕΔΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι υποψήφιοι των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π και τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στους πίνακες της 15ης Μαρτίου 2017, θα πρέπει να καταβάλουν την οικονομική τους συμμετοχή είτε με κατάθεση στην Ε.Τ.Ε. είτε με πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD.

Η συμμετοχή αυτή αντιστοιχεί σε €500 ΕΥΡΩ για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), ενώ από το ποσό που πρέπει να καταβάλετε, θα αφαιρέσετε το ποσό της προκαταβολής (€50 ευρώ), που έχετε ήδη καταβάλει κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης (για παράδειγμα, το κόστος για δύο (2) Θεματικές Ενότητες είναι €1.000 ευρώ και αφαιρώντας την προκαταβολή των €50 ευρώ, το τελικό ποσό καταβολής είναι €950 ευρώ).

Η οικονομική συμμετοχή με εφάπαξ καταβολή θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, ενώ σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, αυτή ορίζεται ως εξής:
Για την 1η Θ.Ε.
Για κάθε επιπλέον Θ.Ε.
1η δόση έως την 31η Μαρτίου 2017
250€
250€
2η δόση έως την 30η Απριλίου 2017
200€
250€
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής θα βρείτε στη σελίδα 2 του παρόντος εγγράφου.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διδακτικό υλικό των Θεματικών Ενοτήτων «ΔΕΟ11, ΔΕΟ13, ΔΕΟ23, ΔΕΟ24, ΕΠΟ22, ΠΛΗ10, ΠΛΗ11, ΠΛΗ12, ΠΛΗ20 και ΠΛΗ21» προσφέρεται και σε ψηφιακή μορφή, παρέχοντας μείωση ύψους πενήντα ευρώ (50€) στο προαναφερόμενο κόστος της οικονομικής συμμετοχής.

Ως εκ τούτου, εφόσον επιθυμείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό για τις ανωτέρω Θ.Ε. μόνο σε Ψηφιακή μορφή, θα πρέπει να αποστείλετε e-mail στο πρόγραμμά σας, όπου θα εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για την ανωτέρω παροχή, μέχρι τις 31/03/2017, αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμο και τη Θεματική/ες Ενότητα/ες, το Εκπαιδευτικό Υλικό των οποίων επιθυμείτε να παραλάβετε σε ψηφιακή μορφή.
Τονίζεται ότι οι Γραπτές Εξετάσεις στη Θεματική Ενότητα «ΠΛΗ11», κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, έχουν διεξαχθεί με ανοικτά βιβλία.

Επιστροφή χρημάτων σε φοιτητές που με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ζητούν τη διαγραφή τους από το πρόγραμμα σπουδών, πέραν της 15ης Ιουλίου δε γίνεται.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Να καταθέσετε στην Εθνική Τράπεζα και συγκεκριμένα στο λογαριασμό που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα Σπουδών που έχετε επιλέξει (δείτε παρακάτω) τη συμμετοχή σας στις δαπάνες σπουδών. Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή αυτή αντιστοιχεί σε €500 ΕΥΡΩ για κάθε θεματική ενότητα. Στο έντυπο κατάθεσης της Τράπεζας πρέπει απαραίτητα να είναι συμπληρωμένα ευκρινώς και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας, το ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ και οι ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ Θ.Ε. επιλογής σας.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.
ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ
229/ 540030 – 95
GR68 0110 2290 0000 2295 4003 095
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΠΟ
229/ 540031 – 78
GR58 0110 2290 0000 2295 4003 178
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΠ
229/ 540037 – 64
GR47 0110 2290 0000 2295 4003 764
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ
229/ 540033 – 35
GR87 0110 2290 0000 2295 4003 335
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΕ
229/ 540038 – 48
GR10 0110 2290 0000 2295 4003 848
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗ
229/ 540039 – 21
GR76 0110 2290 0000 2295 4003 921
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Σε περίπτωση καταβολής της προκαταβολής της οικονομικής σας συμμετοχής μέσω e-banking, παρακαλείσθε στην αιτιολογία κατάθεσης να συμπληρώσετε το Ονοματεπώνυμο τον Αριθμό Ταυτότητάς σας. Μετά την εισαγωγή του ΙΒΑΝ σε περίπτωση που σας ζητηθεί όνομα δικαιούχου παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».
2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ή MASTERCARD
Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή, εφάπαξ ή από 2 έως 8 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα επιλέξτε το σύνδεσμο http://payments.eap.gr.
3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA Η MASTERCARD ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Στην περίπτωση που επιθυμείτε να καταβάλετε μέρος της οικονομικής συμμετοχής μέσω πιστωτικής κάρτας και το υπόλοιπο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει: 1ον) να επιλέξτε το σύνδεσμο http://payments.eap.gr (για την καταβολή με πιστωτική κάρτα) και 2ον) να καταβάλετε το υπόλοιπο της οικονομικής σας συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος σπουδών σας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com