ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ανοικτή επιστολή προς τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Νέσ. Αντωνίου του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δράση Πολιτών» Στ. Ροντούλη

Κύριε Αντωνίου,
Η επιθετική και «βάρβαρη» συμπεριφορά εις βάρος του Κέντρου Υγείας Τυρνάβου και του προσωπικού του, που συνέβη προ ολίγων ημερών, προκάλεσε ανείπωτη θλίψη και βαθύ αποτροπιασμό στο σύνολο της κοινωνίας του Τυρνάβου.

Δυστυχώς, όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο θλιβερό περιστατικό. Και στο παρελθόν το Κ.Υ. Τυρνάβου, με το προσωπικό του, υπέστη απρόκλητες επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν πλήθος υλικών ζημιών και έθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων εν ώρα, μάλιστα, υπηρεσίας και εκτελέσεως των καθηκόντων τους.

Συνεπώς, η επανάληψη παρομοίων περιστατικών καταδεικνύει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων, που στο μέλλον θα αποτρέψουν την εκδήλωση των γνωστών «βάρβαρων» επεισοδίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η επίσκεψή σας στο Α.Τ. Τυρνάβου, συνοδεία του κ. Σαρχώση, δεν μας ικανοποιεί. Όλοι γνωρίζουμε τον υπέρμετρο φόρτο που έχει πέσει στις πλάτες των ανδρών και γυναικών του Α.Τ. Τυρνάβου, γεγονός που είναι σίγουρο ότι θα δυσχεράνει την όποια προσπάθεια γίνει από το Α.Τ. Τυρνάβου για τη φύλαξη του Κ.Υ.

Έτσι, πιστεύουμε πως η ΥΠΕ δεν πρέπει να σταθεί μόνο σε μια απλή επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος, αλλά να δράσει αποτελεσματικά για μια μόνιμη ουσιαστική λύση του προβλήματος της φύλαξης και της ασφάλειας του Κ.Υ. Τυρνάβου.

Συγκεκριμένα, ειδική διάταξη νόμου προβλέπει τη φύλαξη των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Μάλιστα, σύμφωνα με ερμηνευτική του νόμου εγκύκλιο, η απόφαση για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών λαμβάνεται από το Δ.Σ. ή της Διοίκησης του νομικού προσώπου ή των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Αναμένουμε,  λοιπόν, από την 5η ΥΠΕ να επωφεληθεί από τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας και να αποφύγει επικοινωνιακά ημίμετρα που θα συντηρούν αντί να επιλύουν το πρόβλημα. Τρόπος μόνιμης και οριστικής διευθέτησης του θέματος υπάρχει, αρκεί να επιδειχθεί και η αρμόζουσα πολιτική βούληση.

Επειδή θεωρούμε, λοιπόν, πως από την πλευρά σας υπάρχει και η ενδεδειγμένη πολιτική βούληση και η ευαισθησία για την προστασία των υποδομών και του προσωπικού του Κ.Υ. Τυρνάβου, έχουμε την πεποίθηση ότι θα εισακουσθεί η πρότασή μας για την αξιοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί το τρωθέν, σήμερα, αίσθημα ευνομίας και ασφάλειας στο Κ.Υ. Τυρνάβου.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com