ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

dav

Επίσκεψη εργασίας στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» στην Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο διοικητής των Νοσοκομείων της Λάρισας κ Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος είχε συνάντηση με την κ. Ελένη Μαλούπα, Δ/ντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η εξασφάλιση επιστημονικής και άλλης υποστήριξης στην προσπάθεια της διοίκησης για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Διαπιστώθηκε η δυνατότητα συνεργασίας των δύο κρατικών φορέων (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ») η οποία θα προκύψει μετά από σύμφωνο συνεργασίας που θα υπογράψουν.

Ειδικότερα το Πανεπιστημιακό θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Η2020 με τίτλο “Big Picnic: Big Questions – engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security”, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν η μεθοδολογία και τα εργαλεία Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας.

Ειδικότερα τα Νοσοκομεία Λάρισας μέσα από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα επιδιώξουν την απόκτηση τεχνογνωσίας για την βελτίωση της ποιότητας στην σίτιση των ασθενών.

Μεσοπρόθεσμα θα επιδιωχθεί η βελτίωση της διατροφής των ασθενών και των εργαζομένων του Νοσοκομείου, μέσα από την χρήση ελληνικών τροφών και την προβολή της μεσογειακής διατροφής.

Στο πλαίσιο αυτό τα Νοσοκομεία της Λάρισας θα συμμετέχουν ενεργά με δράσεις, εκθέσεις δραστηριοτήτων και διαδραστικά εργαστήρια, αλλά και την πιλοτική χρήση των ελληνικών υπερτροφών στον τομέα της Υγείας.

Στην εν λόγω προσπάθεια θα υπάρχει και η συνδρομή του ΤΕΙ Λάρισας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ