ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Μια διαφορετική προσέγγιση του μηνύματος της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821 επιχείρησαν  οι εκπαιδευόμενοι του 1ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας. Αντί της γνωστής εναλλαγής ανάμεσα σε κείμενα μνήμης  και ποιήματα, που συνηθίζεται στις περισσότερες  σχολικές γιορτές, οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Ενηλίκων

συμμετείχαν σε μια εκπαιδευτική δράση εκπαιδευτικού προσανατολισμού με διερευνητικό χαρακτήρα, με την οποία αποπειράθηκαν να προσεγγίσουν το θέμα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας και αρχικά οι εκπαιδευόμενοι με μια σύντομη αναφορά εξοικειώθηκαν με τα βασικά ιστορικά γεγονότα πριν την επανάσταση, κατά την διάρκειά της αλλά και μετά από αυτή. Στην συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες η καθεμία από τις οποίες ανέλαβε να μελετήσει ένα ζήτημα που σχετίζεται με την εξωτερική πολιτική των ευρωπαϊκών δυνάμεων σε σχέση πάντα με την επανάσταση των Ελλήνων (π.χ. Ιερά Συμμαχία, αγγλικά συμφέροντα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, ρωσικές επιδιώξεις, μεταστροφή της αγγλικής πολιτικής, φιλελληνισμός κ.α.).

Η μελέτη έγινε πάνω σε συγκεκριμένο ιστορικό ντοκιμαντέρ με σχετικό περιεχόμενο, το οποίο προβλήθηκε στην αίθουσα, ενώ οι εκπαιδευόμενοι ασχολήθηκαν με την άντληση και την επεξεργασία εκείνων των ιστορικών πληροφοριών που ήταν σχετικές με το ζήτημα που τους είχε ανατεθεί προς μελέτη. Στην συνέχεια οι ομάδες παρουσίασαν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους και ακολούθησε μια εξαιρετική δομημένη συζήτηση με αναστοχαστικό χαρακτήρα πάνω στην ελληνική επανάσταση και στην σχέση της με την Ευρώπη εκείνης της εποχής, όπως επίσης και σε ζητήματα που έχουν σχέση με τον πολιτικό φιλελευθερισμό, την αυτοδιάθεση των λαών και την επίδραση της κοινής γνώμης στην χάραξη της επίσημης εξωτερικής πολιτικής των κρατών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων και ο καίριος χαρακτήρας των παρεμβάσεών τους στις δραστηριότητες της συγκεκριμένης εκδήλωσης έδειξε ότι υπάρχουν περιθώρια  για προσπάθειες και πειραματισμούς, ώστε να παρουσιάζονται πιο ενδιαφέρουσες σχολικές γιορτές.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com