ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΡΟΥ

Στις 22 Μαρτίου 2017, Παγκόσμια Ημέρα του Νερού, πραγματοποιήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον και απόλυτη επιτυχία στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» Επιστημονική Ημερίδα – Σεμινάριο

με θέμα: «Παρουσίαση των Μοντέλων Νερού ΜΙΚΕ», σε συνεργασία με την εταιρία DHI.

Η ημερίδα ξεκίνησε με την παρουσίαση των εξής λογισμικών:

 1. MIKE SHE (ολοκληρωμένο επιφανειακό-υπόγειο υδρολογικό μοντέλο + ποιότητα).
 2. MIKE HYDRO River (υδραυλικό μοντέλο + στερεομεταφορά + ποιότητα).
 3. MIKE HYDRO BASIN (διαχειριστικό-προσφορά/ζήτηση + βελτιστοποίηση λειτουργίας ταμιευτήρων/άρδευσης + ποιότητα) .
 4. MIKE FLOOD (πλημμυρικό συζευγμένο 1D-2D) .
 5. MIKE URBAN (για αστικά δίκτυα ύδρευσης/αποχέτευσης + ποιότητα).
 6. WEST (για βιολογικούς καθαρισμούς, ενέργεια, ποιότητα νερού).
 7. MIKE OPERATIONS (DSS + πρόγνωση μοντέλων) .

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε τετράωρο workshop στα λογισμικά MIKE SHE και MIKE HYDRO River.

Η εφαρμογή των ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΙΚΕ εντάσσεται στο πλαίσιο των εξής μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών Υδατορρευμάτων
 • Προχωρημένη Υδρολογία
 • Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Προηγμένες Μέθοδοι Διαχείρισης Υγρών και Αέριων Αποβλήτων

Την ημερίδα παρακολούθησαν 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν εμπεριστατωμένα την εφαρμογή και αξιοποίηση των Μοντέλων Νερού ΜΙΚΕ .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com