ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ  ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Τροποποιήσεις Διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με θέμα «Εκκρεμούσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στους ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ»κατέθεσαν 62 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,με προτείνοντες τους βουλευτές Νίκο Παπαδόπουλο και Σταύρο Αραχωβίτη.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η τροπολογία αυτή {(με την περ. γ’ της παρ. 5 του Άρθρου 46 του Ν 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α’/1-3-2017)} επιλύει το χρόνιο πρόβλημα µε τις προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού των ΟΕΒ και ενισχύεται η βιωσιμότητα των ΟΕΒ καθώς αίρονται οι διαδικασίες που καθιστούσαν αδύνατη την πρόσληψη προσωπικού, δίνοντας την δυνατότητα στους ΟΕΒ να αποκτήσουν το κατάλληλο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών και να επιτελέσουν το σημαντικό έργο τους.

Όμως οι εκκρεμούσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού δεν καλύπτονται με την πρόβλεψη της έναρξης ισχύος σύμφωνα με το Άρθρο 60 του παραπάνω Νόμου. Ως εκ τούτου και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμούσες προσλήψεις ώστε να στελεχωθούν έγκαιρα οι υπηρεσίες αυτές και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις υδροδοτικές ανάγκες της φετινής καλλιεργητικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητο να μετατεθεί για εύλογο χρονικό διάστημα η ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. γ’ της παρ. 5 του Άρθρου 46 του Ν 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α’/1-3-2017).

Για αυτό το λόγο καταργείται η περίπτωση γ) της παρ. 5 του Άρθρου 46 του Ν 4456/2017 και προστίθεται ως νέα παράγραφος 6 με ημερομηνία ισχύος την 1 Νοεμβρίου 2017.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com