ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ

Το θέμα του “Σχεδίου του Κοινοτικού Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και της εκπρόθεσμης συζήτησης που ήρθε στη βουλή με υπαιτιότητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ”, φέρνει στη βουλή με ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κκ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ευάγγελο Αποστόλου,

ο αν Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας, συνυπογράφοντας ερώτηση της Τομεάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ, κα. Φωτεινής Αραμπατζή.

Σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησης “στις 30 Μαρτίου 2017, η Κυβέρνησή έφερε προς συζήτηση στην κοινή συνεδρίαση  της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το νέο Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά Γεωγραφικής Ένδειξης.

Αντικείμενο της συζήτησης υποτίθεται ότι ήταν η διατύπωση γνώμης, αντιρρήσεων ή και ενστάσεων της χώρας μας ως κράτους – μέλους της ΕΕ στις νέες ρυθμίσεις του υπό συζήτηση σχεδίου Κανονισμού”.

Οι ερωτώντες βουλευτές επισημαίνουν πως “το συγκεκριμένο σχέδιο, προβλέπει αυξημένες εξουσιοδοτικές και εφαρμοστικές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο 110/2008, όσον αφορά στον καθορισμό των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών καθώς και στην ένταξη και διαγραφή Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Επιπροσθέτως ταυτίζοντας την εμφιάλωση με τη συσκευασία, δεν περιορίζει την εμφιάλωση των εν λόγω ποτών εντός της Περιοχής Γεωγραφικής Ένδειξης αλλά προβλέπει και τη διεύρυνση και σε περιοχές εκτός αυτής, με αποτέλεσμα, όπως διατυπώνουν και οι αρμόδιοι φορείς, να κινδυνεύουν με νοθεία, αντιγραφή ή υποβάθμιση τα ελληνικά παραδοσιακά ποτά εξαιρετικής ποιότητας, όπως το ούζο, η τσικουδιά, το τσίπουρο, και η μαστίχα Χίου, κλπ”.

Ακόμη, οι υπογράφοντες βουλευτές εκφράζοντας την έκπληξή τους για το γεγονός πως η Κυβέρνηση έφερε το συγκεκριμένο ζήτημα για συζήτηση στη βουλή, μετά το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας (10-3-2017) που όριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καταληκτική, τονίζουν:

“Η Κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί έναν ιδιαίτερα προβληματικό Κανονισμό για τα παραδοσιακά ελληνικά αλκοολούχα ποτά, και ενώ τής είχε ήδη γνωστοποιηθεί η καταληκτική ημερομηνία γνωμοδότησης, έφερε ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ προς συζήτηση στη Βουλή το ζήτημα.

Επομένως, ή εμπαίζει ολόκληρη την Εθνική αντιπροσωπεία, ή είναι απολύτως ανίκανη.

Η ουσία όμως είναι πως στέρησε από τη χώρα μας τη μοναδική ευκαιρία να διαμορφώσει εγκαίρως τις ελληνικές θέσεις για τον Κανονισμό και να ζητήσει ουσιαστικές τροποποιήσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως το έκαναν άλλα κράτη – μέλη”.

Ακολουθούν τα ερωτήματα των βουλευτών:

Γνωρίζατε ή δεν γνωρίζατε ότι φέρατε προς συζήτηση το Σχέδιο Κανονισμού της ΕΕ εκπρόθεσμα, 20 ολόκληρες ημέρες μετά την καταληκτική προθεσμία που έδινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-3-2017);

Για ποιον λόγο χάσατε αυτή την προθεσμία;

Ποιες ήταν οι ελληνικές θέσεις που διατυπώθηκαν (αν διατυπώθηκαν) στα κοινοτικά όργανα κατά τη διάρκεια του αρχικού σχεδιασμού του Κοινοτικού Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά; Παρακαλούμε για την κατάθεση των σχετικών πρακτικών και εγγράφων.

Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε έστω και στο και 5’ την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων στα ελληνικά παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά, που κινδυνεύουν από τις νέες ρυθμίσεις στον Κοινοτικό Κανονισμό;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com