ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΖΕΣΤΟ ΚΛΙΜΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π. ΣΑΡΧΩΣΗ – Ρ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Την ευκαιρία να συζητήσουν για μια σειρά θέματα που απασχολούν το δήμο Τυρνάβου και άπτονται των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Εργασίας, είχαν σήμερα το πρωί ο δήμαρχος, Π. Σαρχώσης, και η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ρ. Αντωνοπούλου, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της υπουργού στο δημαρχείο.

Στη συνάντηση στην οποία ήταν παρόντες ο πρόεδρος του δ.σ. Τ. Ψύρρας, οι αντιδήμαρχοι Χ. Τσιόπας, Κ. Κουλιός, Φ. Λαγκιόλη, ο πρόεδρος της δ.κ. Τυρνάβου Γ. Χαλούλης, δημοτικοί σύμβουλοι και υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου και του υπουργείου, συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανεργία, την κοινωφελή εργασία, τα κέντρα κοινότητας αλλά και την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, και έγιναν επισημάνσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη λειτουργία προγραμμάτων.

ΥΠΟΝΗΜΑ

Με την ευκαιρία της συνάντησης ο δήμαρχος επέδωσε υπόμνημα στην κ. Αντωνοπούλου στο οποίο αναδεικνύονται τα παρακάτω θέματα:

Κέντρα Κοινότητας

Ο Δήμος προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να λειτουργήσει στην περιοχή μας Κέντρο Κοινότητας, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη αξία από την ύπαρξη οικισμού των ΡΟΜΑ στις ΒΔ παρυφές της πόλης του Τυρνάβου που δημιουργήθηκε στις αρχές της 10ετίας του ’90 σε μια αγροτική περιοχή, οικισμός στον οποίο διαμένουν σήμερα άνω των 2.000 κατοίκων (Αθιγγάνων). Σύμφωνα δε με τα αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής του 2011 κατά την ημέρα της απογραφής βρέθηκε να έχει 1.414 κατοίκους.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αρκετές από τις ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων του οικισμού, αλλά και τις νέες αναλαμβανόμενες αρμοδιότητες π.χ. προνοιακά επιδόματα, διαχείριση ΚΕΑ.

Προνοιακά Επιδόματα

Όπως γνωρίζετε στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα ζητημάτων που άπτονται του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.

Διαπιστώνεται όμως ότι και στην νέα ημερομηνία έναρξης των αρμοδιοτήτων, ο Δήμος Τυρνάβου, όπως επίσης και αρκετά πολλοί Δήμοι στην χώρα μας, δεν θα βρίσκεται σε επιχειρησιακό επίπεδο να ασκήσει την νέα αρμοδιότητα αν δεν στελεχωθεί κατάλληλα και δεν αποκτήσει την αναγκαία υποδομή (H/Y, επαρκή εκπαίδευση προσωπικού). Σας επισημαίνουμε ότι ο Δήμος μας σήμερα δεν διαθέτει ούτε το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό, ούτε επίσης τις απαραίτητες ειδικότητες όπως λ.χ. κοινωνικό λειτουργό για την στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΚΕΑ, ο Δήμος μας αντιμετώπισε τα ίδια προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια. Η εμφανής υποστελέχωση του Δήμου μας και συνεπώς της αρμόδιας Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου και των ΚΕΠ του Δήμου).

Το πρόβλημα στον Δήμο μας εμφανίστηκε ίσως περισσότερο έντονο γεγονός που εξηγείται από την παρουσία του πολύ μεγάλου πληθυσμού των ΡΟΜΑ που ήμασταν και είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε. Ειδικότερα, στα στενά χρονικά πλαίσια του ενός περίπου μήνα, ο Δήμος μας υπέβαλλε περί τις 500 αιτήσεις ωφελούμενων.

Πέραν του προαναφερθέντος προβλήματος της έλλειψης προσωπικού και του σύντομου χρονικού διαστήματος της πρώτης διεκπεραίωσης, διαπιστώθηκαν επίσης δυσλειτουργίες αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο και την ηλεκτρονική εφαρμογή τα οποία θεωρούμε ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις, ώστε να αποφεύγεται ο μεγάλος αριθμός λαθών.

Κοινωφελής Εργασία

Σχετικά με τις δράσεις προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ήταν ιδιαίτερα θετική η μετατροπή της διάρκειας τους σε 8 αντί 5 μήνες, διότι επιτρέπει στους ωφελούμενους να αποδώσουν και να συνεισφέρουν στις υπηρεσίες τοποθέτησης, μετά το πρώτο διάστημα προσαρμογής.

Ωστόσο τα εν λόγω προγράμματα προκαλούν οικονομική επιβάρυνση στους ΟΤΑ διότι η παροχή ειδών ατομικής προστασίας δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, καθώς και μεγάλη διοικητική επιβάρυνση για την παρακολούθηση τους και τις διαδικασίες ελέγχου των δικαιολογητικών των ωφελουμένων, οι οποίες έχουν ανατεθεί εξ ολοκλήρου στους επιβλέποντες φορείς.

Επιπλέον θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τις υπηρεσίες  τοποθέτησης η συνεχής ροή του προγράμματος (π.χ. η τοποθέτηση  λιγότερων ωφελούμενων ανά έτος, αντί μεγάλου αριθμού ωφελουμένων ανά διετία).

Ενοποίηση Ασφαλιστικών Φορέων – Προβλήματα

Η ενοποίηση των ταμείων, έχει διοικητικό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα όμως, όσον αφορά στους ασφαλισμένους αλλά και στους εργοδότες τους, επομένως και τους φορείς του Δημοσίου, εξακολουθεί να υπάρχει πολυκερματισμός με αποτέλεσμα οι διαδικασίες υπολογισμού και απόδοσης ασφαλιστικών κρατήσεων να εξακολουθούν να είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες.

Θεωρούμε ότι η θετική εξέλιξη της ενοποίησης, θα γινόταν ακόμη πιο αποτελεσματική αν περιελάμβανε ενοποίηση όρων ασφάλισης, εισφορών και παροχών.

Τέλος να σημειωθεί ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της Ενιαίας Αρχή Πληρωμών δεν βρίσκεται σε πλήρη αντιστοίχιση με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολο για τον ΕΦΚΑ να διαπιστώσει αν έχει καταβληθεί το σύνολο των εισφορών και επομένως δύσκολο για τους φορείς να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα, πέραν των προστίμων που ενίοτε καλούνται να καταβάλουν.

Εργατικές Κατοικίες Αμπελώνα

Ο ΟΑΕΔ διαθέτει στους οικισμούς των εργατικών κατοικιών του Δήμου Τυρνάβου ακίνητα για ανάπτυξη κοινωφελών δράσεων των δικαιούχων οικιστών.

Ο Δήμος μας, με το α.π. 16398/18-10-2016 αίτημά του, ζήτησε την παραχώρηση με χρησιδάνειο οι ανωτέρω αίθουσες για την αξιοποίησή τους προς όφελος των κατοίκων. Ήδη για τα ακίνητα του Τυρνάβου έχει υπογραφεί η από 1-12-2017 σύμβαση χρησιδανείου με την οποία μας παραχωρείται για το χρονικό διάστημα των 10 ετών, ήτοι: μέχρι 31-1-2027 στις οποίες ο Δήμος στεγάζει στις χρησιδανειζόμενες αίθουσες, δομή των παιδικών σταθμών (πρώην Β΄ Κρατικός παιδικός σταθμός).

Σήμερα εκκρεμεί η παραχώρηση των κενών αιθουσών που βρίσκονται στις εργατικές κατοικίες του Αμπελώνα, προκειμένου ο Δήμος να στεγάσει δομές κοινωνικής προστασίας, παιδείας & πολιτισμού, δηλαδή κοινωνικού παντοπωλείου, ΚΔΑΠ-ΑμεΑ.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com