“ΠΑΙΖΕΙ” Η ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ “ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ”

Τέλος στο «ακέφαλο» του Θ.Θ. καθώς προκηρύχθηκε η θέση 

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση η Δημοτική Κοινωφελής Θεατρική Επιχείρηση «Θεσσαλικό Θέατρο» προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή µιας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΠΕ ή ΤΕ επί θητεία με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για διάστημα τριών (3) ετών, όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών.

Η πολυπόθητη ανακοίνωση, που κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου, πυροδότησε ήδη και τα πρώτα… σενάρια για εκφρασμένο ενδιαφέρον, αφού ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι αυτό της Τυρναβίτισσας Άννας Χατζησοφιά, αλλά και του γνωστού ηθοποιού Πασχάλη Τσαρούχα, την ώρα που η περίπτωση του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Θ.Θ απομακρύνεται εκ των πραγμάτων καθώς το όριο ηλικίας από 25 έως και 67 έτη που ορίζεται στην προκήρυξη δεν «καλύπτεται» ως προϋπόθεση από τον 75χρονο Κώστα Τσιάνο.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας-μέλους της Ε.Ε, ενώ θα έχει την ευθύνη της Λειτουργίας της Παιδικής Σκηνής καθώς επίσης και την ευθύνη λειτουργίας της Πειραματικής Σκηνής της επιχείρησης, με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινά από τις 7 Μαΐου 2017 και να ολοκληρώνεται μέχρι τις 16 Μαΐου.

Αξίζει να επισημανθεί πως η  επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετά από δημόσια προκήρυξη που δημοσιεύεται εκτός του τοπικού τύπου και σε μία εφημερίδα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάρτηση στο Διαύγεια, ενώ η προκήρυξη κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Μετά το πέρας των 3 ετών η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να ανανεωθεί μόνο για μία φορά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας η θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά, χωρίς να αποκλείεται η εκ νέου πρόσληψη του ίδιου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, εφ ’όσον υποβάλλει αίτηση και κριθεί με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους.

Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλει πλήρη φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για τη λειτουργία της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και ένα γενικό πλάνο (δραματολόγιο) για ολόκληρη τη θητεία του, αφού πρώτα ενημερωθεί από την οικονομική υπηρεσία της επιχείρησης.

Σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους υποψηφίους έναν – έναν για συζήτηση ενώπιον του και στη συνέχεια δια ψηφοφορίας αποφασίζει. Ο Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας ενώπιον του ΔΣ της επιχείρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση.

Μετά την απόφαση ειδοποιείται ο επιτυχών υποψήφιος με συστημένη επιστολή να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης. Εάν ο επιτυχών υποψήφιος δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη
αποδεχόμενος τη θέση, οπότε και προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας.

Ειρήνη Παπουτσή

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com