ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

H οργάνωση Δίκτυο Νέων Ελλάδα Youthnet Hellas, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Δίκτυο Νέων Youth Social Rights Network και τον οργανισμό Alternative Innovative Development διοργάνωσαν εκπαιδευτική δράση στις 21 έως 25 Απριλίου 2017 στη Λάρισα.

Η δράση είχε ως στόχο να φέρει μαζί 24 εκπαιδευτικούς, νέους ακτιβιστές και youth workers, να ανταλλάξουν απόψεις, να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων, μεθόδων και εγχειριδίων για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του εκφοβισμού.

Μέσω της εκστρατείας No Hate Speech Movement του Συμβουλίου της Ευρώπης το πρόγραμμα είχε ως στόχο να φέρει μαζί εκπαιδευτικούς, youth workers, νέους που έχουν εκπαιδευτεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και υπεύθυνους λήψεων αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν δραστηριότητες που προωθούν τις ιδέες και τις προτεραιότητες της εκστρατείας NHSM σε νέους της περιοχής. Το πρόγραμμα στόχευσε στην δημιουργία μια ομάδας ακτιβιστών που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να προωθούν τις ιδέες και τα αποτελέσματα της εκστρατείας NHSM σε τοπικό επίπεδο και μετά την ολοκλήρωση της στο τέλος του 2017.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 εκπαιδευτικοί (σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία), youth workers και νέοι εθελοντές και ακτιβιστές κυρίως από την πόλη της Λάρισας αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, και 5 από τη Θεσσαλονίκη. Τη δράση συντόνισαν δύο έμπειροι εκπαιδευτές, η Αναστασία Οικονομούλα (Youthnet Hellas) και η Φένια Παπακωνσταντίνου (AID).

Επίσης στο πρόγραμμα συμμετείχε η Μαρία Ροΐδη, νομικός, μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας και μέλος της προγραμματικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία παρουσίασε το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και την εκστρατεία No Hate Speech Movement. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετείχαν και υποστήριξαν ο Δημήτρης Μακρυστάθης, πρόεδρος του Youthnet Hellas και ο Δημήτρης Αλέξανδρος Λαδόπουλος, ιδρυτικό μέλος της AID.

Όλες οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών (30 Μαρτίου-30 Σεπτεμβρίου 2017). Στο επόμενο επίπεδο, ευρύτερος στόχος του σχεδίου είναι βρεθούν υπεύθυνοι λήψεων αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, συντονιστές της εκστρατείας NHSM, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και youth workers, ώστε να βελτιώσουν τους τρόπους επικοινωνίας τους και να ξεπεράσουν πιθανές δυσκολίες στον κοινό στόχο τους για της καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και την δημιουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών κέντρων σε χώρους όπου προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δημοκρατικές αξίες και οι ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους, ανεξαρτήτως της καταγωγής και του υποβάθρου τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν τοπικές δράσεις από τους συμμετέχοντες και εμπλεκόμενους στο σχέδιο με στόχο της καταπολέμηση της ρητορικής μίσους με μαθητές και νέους της

περιοχής.

Επίσης θα εκδοθεί ένα πακέτο πληροφοριών σχετικά με την ρητορική μίσους και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πακέτο αυτό θα διανεμηθεί σε σχολεία της περιοχής και της χώρας.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων και το πακέτο πληροφοριών θα παρουσιαστούν σε ανοιχτή εκδήλωση στην πόλη της Λάρισας στις 3 Ιουνίου 2017.

Ορισμένοι σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής:

 Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τα εγχειρίδια του Συμβουλίου της Ευρώπης με βασική θεματική την εκπαίδευση ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Bookmarks, Compass, Compassito, Mirrors, We Can) και πως θα τα χρησιμοποιούν στην δουλειά τους.

 Oι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις από τα εγχειρίδια, που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους ή νέους.

 Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία χρησιμοποιήσουν το υλικό της συνάντησης στα μελλοντικά τους προγράμματα και δράσεις, όπως για παράδειγμα τα εγχειρίδια που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος.

 Οι συμμετέχοντες κατανόησαν όρους όπως ρητορική μίσους, στερεότυπα, προκαταλήψεις και ανέπτυξαν μεθόδους και σχέδια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.

 Ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών, γνώσεων και τις μεθόδων που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στην εργασία τους. Στα πλαίσια αυτής της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών, αναμένεται οι συμμετέχοντες να βοηθηθούν στη δουλειά τους, βελτιώνοντας ή αναπτύσσοντας τις δικές τους πρακτικές, με βάση τη νέα γνώση που απέκτησαν στα πλαίσια του προγράμματος.

 Οι συμμετέχοντες γνώρισαν την εκστρατεία NHSM, κατανόησαν τους σκοπούς της και γνώρισαν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ίδιοι, αλλά και οι μαθητές τους να υποστηρίξουν την εκστρατεία.

 Έμαθαν περισσότερα για το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον τρόπο λειτουργίας τους, τους τρόπους και τα μέσα που υποστηρίζουν τους νέους.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα αντίτυπο της Ελληνικής έκδοσης του εγχειριδίου “Σύνδεσμοι” που έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά από την Αγγλική έκδοση “Bookmarks” και διατεθεί για τη δράση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Επίσης ένα αντίτυπο της Ελληνικής έκδοσης του εγχειριδίου θα δοθεί στην Δημοτική βιβλιοθήκη της Λάρισας.

To πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (European Youth Foundation) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Στέλλα Ιωάννου, Project Coordinator του προγράμματος στο stel.ioannou@gmail.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος. https://projectcharisma.wordpress.com/

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com