ΟΙ 52 ΠΟΥ ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την πρόσληψη 52 ατόμων για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από 27.04.2017 έως και 26.12.2017 στο πλαίσιο του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, αποφάσισε ο δήμαρχος Τυρνάβου. Οι 52 που έπιασαν δουλειά ανά τομέα και ειδικότητα είναι:

ΟνοματεπώνυμοΠατρώνυμοΕιδικότηταΤομέας

Δραστηριότητας / Χώρος

Απασχόλησης

1ΡΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΜΙΧΑΗΛΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/ΥΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2ΚΟΥΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

3ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

4ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

5ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

6ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

7ΤΣΑΤΣΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

8ΜΠΟΥΤΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΑΧΙΛΛΕΑΣΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

9ΧΑΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΘΕΟΦΑΝΗΣΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

11ΜΑΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

12ΚΟΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
13ΜΑΚΕΡΟΥΦΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
14ΓΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
15ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
16ΖΑΜΠΑΚΙΚΑ ΘΕΟΦΑΝΩΧΡΗΣΤΟΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

 

17ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

18ΖΗΝΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΕ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

19ΤΣΑΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

20ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

21ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

22ΝΤΑΛΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΩΑΝΝΗΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

23ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

24ΡΟΝΤΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝΔ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛ.

25ΣΚΡΟΠΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
26ΓΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΤΕΔΑΣΟΠΟΝΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΕΔΗΤ
28ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΧΑΙΔΩΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
29ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΝΑΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔΕΥΑΤ
30ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣΦΩΤΙΟΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔΕΥΑΤ

 

 

31ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΔΕΥΑΤ
32ΓΚΕΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΔΕΥΑΤ
33ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
34ΔΑΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
35ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
36ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
37ΔΡΟΓΚΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
38ΜΑΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
39ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
40ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
41ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
42ΝΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
43ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
44ΛΙΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

 

45ΣΑΝΔΙΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
46ΓΚΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
47ΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
48ΚΑΤΣΙΟΠΕΡΗ ΖΩΗΣΤΕΡΓΙΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
49ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
50ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣΤΕΦΑΝΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
51ΔΗΜΗΝΗΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΤΙΟΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
52ΖΑΡΑΓΚΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η τοποθέτηση των ωφελούμενων γίνεται στο πλαίσιο της δράσης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014­2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η απασχόληση του εν λόγω προσωπικού σε εργασίες άσχετες, με εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται, απαγορεύεται. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Νο 1/2017 Δημόσια πρόσκληση. Μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος απασχόλησης το προσωπικό απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com