ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται μέχρι και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 το Σχέδιο Κανονισμού Χρήσης Πεζοδρομίων, Οδών, Πλατειών κ.λπ Κοινόχρηστων Χώρων – Περιπτέρων Δήμου Τυρνάβου, ο οποίος έχει ως αντικείμενο:

Τη θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων της χρήσης των πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τον Δήμο, τους ποιούμενους την χρήση & εκμετάλλευση αυτών, καθώς και τους πεζούς, διερχομένους ή σε στάση.

Την εξασφάλιση ασφάλιση ασφαλούς και άνετης κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων.

Τον καθορισμό όρων παραχώρησης κατά χρήση κοινοχρήστων χώρων.

Τη θέσπιση κανόνων και όρων λειτουργίας περιπτέρων και υπαίθριων χώρων πώλησης φρούτων.

Τον καθορισμό ειδικών όρων για επισκευές οικοδομών και ανέγερσης νέων οικοδομών.

Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους εγγράφως ή ηλεκτρονικά ως εξής:

α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Τυρνάβου, Στ. Καράσσου 1, ΤΚ 40100

β) Στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dimos@tirnavos.gr

δ) Μέσω FAX, στον αριθμό  24923 50118

μέχρι τις 10-05-2017 και ώρα  15.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το σχέδιο Κανονισμού Χρήσης Πεζοδρομίων, Οδών, Πλατειών κ.λπ Κοινόχρηστων Χώρων – Περιπτέρων Δήμου Τυρνάβου στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου: www.tirnavos.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com