ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 7000

Γράφει ο Αιρετός στο ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννης

Σύμφωνα με τα καταχωρηθέντα στοιχεία στον τελικό πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού από τους Δ/ντές Εκπαίδευσης τα οργανικά κενά στην Π.Ε. ανέρχονται σε 6.699. Συγκεκριμένα στη γενική εκπαίδευση έχουμε 4.733 κενά και στην ειδική 1.966. Αναλυτικά:

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάθε χρόνο χρειαζόμαστε περίπου 14.000 αναπληρωτές στην Π.Ε. για την κάλυψη των οργανικών και λειτουργιών κενών η άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για μόνιμους διορισμούς θα έπρεπε να αποτελέσει προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Επομένως πρέπει να εγκαταλείψει την ανέξοδη υποσχεσιολογία και να προχωρήσει στην προκήρυξη για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση.

Η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει πως η κάλυψη των κενών με προσλήψεις αναπληρωτών πρέπει να είναι μια προσωρινή λύση.

Η ομηρία για 5, 10 ακόμη και 17 χρόνια, χιλιάδων αναπληρωτών πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Φτάνει ο εμπαιγμός των αναπληρωτών, εδώ και τώρα μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com