ΣΘΕΒ: ΆΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, απέστειλε ο ΣΘΕΒ για την άνιση μεταχείριση των εξαγωγικών επιχειρήσεων με έντονη δραστηριότητα αναφορικά με την ένταξή τους στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρει ότι με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου, μια επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στις Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης του Άρθρου 12 του Ν.4399/16 θα πρέπει η εξαγωγική της δραστηριότητα (δηλαδή ο λόγος αξίας των εξαγωγών της προς τον κύκλο εργασιών της) να έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% είτε σε ποσοστό 5% εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Στην πράξη σημαίνει ότι επιχειρήσεις με αυστηρά εξαγωγική κατεύθυνση (δηλαδή επιχειρήσεις όπου οι εξαγωγές τους αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών τους), δεν είναι εφικτό να αυξήσουν περισσότερο την εξαγωγική τους δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσοστά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στις Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης του Άρθρου 12 και να είναι «καταδικασμένες»  το επενδυτικό τους σχέδιο να αξιολογηθεί χαμηλότερα.

Ο ΣΘΕΒ ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου προκειμένου να βελτιώσει τις σχετικές διατάξεις γεγονός που θα βοηθήσει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλα τα Αρμόδια Υπουργεία και τα τμήματα αυτών, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας καθώς και τον ΣΕΒ.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ