ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΛΙΟΥ

Χθες, 17 Μαΐου έγινε συνάντηση στο υπουργείο μεταξύ του αν. υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη,  και επιχειρηματιών τυποποίησης μελιού με σκοπό να συζητηθεί το θέμα της προώθησης του ελληνικού μελιού στις διεθνείς αγορές. 

Στη συνάντηση όπου συμμετείχαν πολλοί συσκευαστές-τυποποιητές μελιού και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Τυποποιητών – Συσκευαστών -Εξαγωγέων Μελιού, συζητήθηκαν τα εμπόδια στις εξαγωγές, η δυνατότητα των απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων, η διαδικασία έγκρισης εξαγωγής, η ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων νοθείας μελιού, η αξιολόγηση της επιστημονικής έρευνας, η ανάγκη δημιουργίας ενός σχεδίου μάρκετινγκ για τη προώθηση του ελληνικού μελιού και η ανάγκη εκπαίδευσης των μελισσοκόμων.

Ο Γιάννης Τσιρώνης  αναφέρθηκε στην ανάγκη υιοθέτησης των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων σχετικά με τη διαπίστευση της αυθεντικότητας του ελληνικού μελιού, στην ανάγκη δημιουργίας μίας ετικέτας γνησιότητας και επωνυμίας του ελληνικού μελιού,  ενός ενιαίου επαγγελματικού φορέα για τη προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου και στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματικότητα της εμπορίας του προϊόντος.

Τόνισε την ανάγκη δημιουργίας μιας εθνικής στρατηγικής προώθησης  του ελληνικού μελιού και δημιουργίας συνεργασιών τύπου clusters προκειμένου  να επιλυθεί το πρόβλημα της πολυδιάσπασης φορέων και δυνάμεων. Αναφέρθηκε στη προσπάθεια του Υπουργείου με το νέο οργανόγραμμα να άρει την αλληλοεπικάλυψη και πολυδιάσπαση των δικών του υπηρεσιών  και  στη πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να ελέγξει όλη τη διαδρομή εισαγωγής ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά.

Ακόμη επεσήμανε ότι η αξιοποίηση της έρευνας και των χρηματοδοτικών εργαλείων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση πολλών από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν.

 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ