ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και να συμπεριφερθούν ευσυνείδητα τόσο απέναντι στα ζώα που οι ίδιοι επέλεξαν να υιοθετήσουν όσο και απέναντι στην ίδια την κοινωνία. 

Ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να εντάξουν τα ζώα τους στο μητρώο του Δήμου προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρακάτω επιστολή:

“Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τυρνάβου από το Δεκέμβριο του 2016 έχει ξεκινήσει τη δημιουργία του μητρώου δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παραγρ. 1 του Ν. 4039/2012 & στο άρθρο 46, παρ.3 του Ν. 4235/2014).

Καλείστε λοιπόν ως ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου να προσκομίσετε άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου:

Α)  φωτοτυπία του βιβλιαρίου του ζώου

Β) πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης και

Γ) σε περίπτωση στείρωσης να επισυνάψετε το πιστοποιητικό στείρωσης  

προκειμένου να το εντάξετε στο Μητρώο.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τυρνάβου (τηλέφωνο:2492350155).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com