ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνεται ότι η  Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής,

η οποία συστάθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 14130/18-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις της ΥΑ 1332/93570/23-8-2016 (ΦΕΚ 2848/Β΄/7-9-2016), έλαβε και απέστειλε τις αποφάσεις της επί των αιτημάτων των κτηνοτρόφων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που δέχτηκε έως τις 31-12-2016, στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, ώστε να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία προς όφελος των αιτούντων κτηνοτρόφων σε θέματα βοσκήσιμων γαιών.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ως άνω Επιτροπής, είναι διαθέσιμα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί των οδών  Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, στο γραφείο της προέδρου της Επιτροπής, γεωπόνου  Χρ. Κοντογιάννη, τηλ. 2413511145.