ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ 254ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

τη σύναψη χιλίων τριακοσίων τριάντα εννέα (1339) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8)
μήνες, μεταξύ των οποίων 254 στους δήμους Ελασσόνας, Λάρισας και Τυρνάβου ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι θέσεις στους δήμους του νομού Λάρισας κατανέμονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com