ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΑ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 11η/29-5-2017 πράξη του και μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων βελτίωσης /οριστικής τοποθέτησης  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-datacenter, ανακοινώνει:

  1. Τους πίνακες βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Λάρισας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ16, ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ & ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ.
  2. Τους πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά κατά ειδικότητα.
  3. Τους πίνακες των εκπαιδευτικών που δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις τους και παρέμειναν στις οργανικές τους θέσεις.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996 άρθρο 15 παρ. 15, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/1997, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. μέχρι και την Τετάρτη 31  Μαΐου 2017 και ώρα 12:00μμ, σχετική αίτηση που να αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένου λάθους ή παράλειψης.

Ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων Κωνσταντίνος Αθανασίου (ΑΜ 567245)  παρέμεινε στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας και  καλείται, εάν το επιθυμεί, να υποβάλλει εκ νέου δήλωση τοποθέτησης για τα εναπομείναντα οργανικά κενά, έως και την Τετάρτη 31  Μαΐου 2017 και  ώρα 12:00μμ. Η δήλωση μπορεί να γίνει με Fax στο 2410252324 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (pyspelar@gmail.com), αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και επιβεβαίωση λήψης της δήλωσης.

Τέλος όσοι εκπ/κοί ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός της περιοχής μετάθεσης Λάρισας, πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/1997, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας (http://dipe.lar.sch.gr/) θα ακολουθήσουν  νεώτερες ανακοινώσεις τις προσεχείς ημέρες για τη συνέχιση των διαδικασιών (λειτουργικές υπεραριθμίες – προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις).

Οι πίνακες βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Οι πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά

Οι πίνακες των αιτήσεων που δεν ικανοποιήθηκαν

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ