Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 2ης ΔΙΗΜΕΡΙΣΑΣ “ΨΗΦΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ”

Ο Δήμος Τυρνάβου και ο Όμιλος Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας διοργανώνουν την δεύτερη διημερίδα με θέμα την ιστορία της περιοχής του Δήμου Τυρνάβου με τίτλο: «Ψηφίδες Ιστορίας της ευρύτερης περιοχής Τυρνάβου»
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον Τύρναβο, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Νοεμβρίου του 2017.
Θεματικές ενότητες και στόχοι της ημερίδας:
 Η έρευνα, μελέτη και καταγραφή ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών κ.λπ. θεμάτων που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου.
 Η συμβολή στη γνωστοποίηση του παρελθόντος του τόπου.
 Η ανάδειξη της σημασίας της τοπικής ιστορίας.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν με σχετικές εργασίες, να τις αποστείλουν μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2017 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου istoria.tyrnavou@gmail.com
Οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε μορφή περίληψης και να περιέχουν:
Τίτλος ανακοίνωσης:
Στοιχεία εισηγητή:
Ονοματεπώνυμο:
Τίτλος – ιδιότητα:
Διεύθυνση: Πόλη:
Τηλέφωνο: e-mail:
Ημερομηνία:
Έκταση: 80 – 150 λέξεις

Οι εργασίες θα κριθούν από την Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς.
Πληροφορίες στον ιστοχώρο της ημερίδας: https://sites.google.com/view/tyrn-istoria, καθώς και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μιχάλης Λαφαζάνης – lafazmix@gmail.com
Κώστας Σπανός – kspanos.thessaliko@otenet.gr.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com