ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικλων α/βαθμιας καλεί σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (επαναληπτική βάσει του άρθρου 17 του καταστατικού  του Συλλόγου) για εκλογή αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ και στο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Λάρισας, στις 8 Iουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08:30΄π.μ.στην αίθουσα τελετών του 25ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Πρώτης Μεραρχίας 2, Νεάπολη).

Για την ημέρα αυτή έχει εξασφαλιστεί άδεια για τα μέλη του Συλλόγου. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση ή όσοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου ή όσοι με αίτησή τους ζήτησαν τη διαγραφή από το Σύλλογο, οφείλουν να εργαστούν.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το καταστατικό.

Το πρόγραμμα

 Πέμπτη  8 Ιουνίου  2017

08:30΄ Έναρξη
08:30΄- 08:45΄ Εκλογή προεδρείου Γ.Σ (πρόεδρος και 2 μέλη)
08:45΄- 09:15΄ Χαιρετισμός αιρετών ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ.
09:15΄- 11: 25΄ Συζήτηση για τα πεπραγμένα της ΔΟΕ.
11:25΄- 11: 30΄ Έγκριση ή όχι των πεπραγμένων της ΔΟΕ.
11:30΄- 13: 30΄ Συζήτηση για τα θέματα Η.Δ. της ΔΟΕ-Προτάσεις.
13:30΄- 14: 00΄ Παρουσίαση υποψηφίων αντιπροσώπων για την 86η Γ.Σ.
14:00΄- 18: 30΄ Αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων της 86ης Γ.Σ. του Κλάδου.

 

Ο κάθε εκπαιδευτικός – ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι εννέα (9) σταυρούς.

Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν οι συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου μας-, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. και όσοι είναι στη διάθεση ή υπηρετούν ως αναπληρωτές, ως ωρομίσθιοι ή είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ .

Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ και οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου  είναι αυτοδίκαια μέλη του Συλλόγου και μπορούν να πάρουν μέρος στις διαδικασίες εφόσον καταβάλλουν συνδρομή 22 ευρώ οι αποσπασμένοι και 15 ευρώ οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου  αντίστοιχα.

Οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και οι ωρομίσθιοι είναι αυτοδίκαια μέλη  του Συλλόγου και θα καταβάλλουν συνδρομή 7 ευρώ.

Οι ωρομίσθιοι   για να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία πρέπει επιπλέον να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι υπηρετούν στην περιοχή του Συλλόγου και είναι μέλη ενός μόνο Πρωτοβάθμιου Σωματείου (άρθρο 39 παρ.6 καταστατικού ΔΟΕ).

 

Τα εκλογικά τμήματα θα είναι πέντε (5). Τις αρχαιρεσίες θα διενεργήσουν εφορευτικές επιτροπές με επικεφαλής δικαστικό και η ώρα έναρξης της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και θα είναι από 14:00 εως και 18:30 .

Παρακαλούμε τους διευθυντές των σχολείων να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com