ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΛ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Μ.Ε.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία με αφορμή τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης Γενικών Λυκείων προχωρά σε σχολιασμό τους επισημαίνοντας ότι κάποια από τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα και σαφώς πιο δύσκολα σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα:

Ειδικά Σχόλια:

Θέμα Α: .

Θεωρία

Θέμα Β:

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης.

Θέμα Γ:

Τα ερωτήματα Γ1, Γ4 θα δυσκολέψουν αρκετούς υποψήφιους.

Θέμα Δ:

Τα ερωτήματα Δ1, Δ2, Δ3 απαιτούν λεπτούς αλγεβρικούς χειρισμούς και ιδιαίτερη προσοχή Το Δ4 θεωρείται αυξημένης δυσκολίας και θα αντιμετωπισθεί με επιτυχή τρόπο από υποψήφιους που διαθέτουν αυξημένες μαθηματικές ικανότητες. 

Γενικά Σχόλια 

  • Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης όχι όμως στο απαραίτητο εύρος της.
  • Αρκετά ερωτήματα ήταν επικεντρωμένα σε συγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται σε προηγούμενες τάξεις.
  • Ο διατιθέμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων, παρότι σε κάποια ερωτήματα είχαν δοθεί τα ενδιάμεσα αποτελέσματα
  • Η διάρθρωση των ερωτημάτων δεν είχε την απαιτούμενη κλιμάκωση στο θέμα Γ.
  • Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν πολύ καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων.

Τα θέματα ήταν σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com