ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Μετά την ανάδειξη του ρήγματος Τυρνάβου την περίοδο 1998 – 2006, δημιουργήθηκε του 2012 το «Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Γεωλογίας των Σεισμών» με έδρα τον Τύρναβο, μετά το Μνημόνιο – Συμφωνία μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου της Ferrara,

Italia.

Διοικητικά το Κέντρο Ανήκει στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. ενώ οι δραστηριότητές του γίνονται κυρίως στο Δήμο Τυρνάβου.

Το Κέντρο φιλοδοξεί να καλύψει την έλλειψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και μουσειακών υποδομών με τη δημιουργία και λειτουργία ενός μοναδικού στον ευρωπαϊκό χώρο ανοιχτού μουσείου (μουσειακού πάρκου) για τη γεωλογία των σεισμών.

Οι στόχοι του είναι να δημιουργήσει ένα χώρο προσαρμοσμένο στην εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου μελέτη της γεωλογικής, παλαιοσεισμολογικής, σεισμολογικής, γεωδαιτικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Στην προσπάθεια να αναδειχτεί η σημασία του Κέντρου ως πηγής εναλλακτικής μορφής επιστημονικού τουρισμού, ο Δήμος Τυρνάβου και το Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο Γεωλογίας των Σεισμών οργανώνουν την Ημερίδα με θέμα «Σεισμικότητα της Θεσσαλίας,η Γεωλογία των Σεισμών και το Ρήγμα του Τυρνάβου», με τη συμμετοχή σημαντικών επιστημόνων, οι οποίοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου και τιμούν με τη συμμετοχή τους το Δήμο.

Εν τω μεταξύ έναν σύγχρονο ψηφιακό Σεισμολογικό Σταθμό εγκατέστησε το εργαστήριο Γεωφυσικής του Γεωλογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στους χώρους του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Κέντρου Γεωλογίας των Σεισμών στον Τύρναβο.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο σεισμογράφος και ο συνολικός εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας και το σεισμόμετρο είναι υψηλής ευαισθησίας.

Οι καταγραφές του είναι ήδη προσβάσιμες από όλα τα ερευνητικά κέντρα του κόσμου.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει ως έκθεμα αλλά και εκπαιδευτικό υλικό/μέσο στο Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Γεωλογίας των Σεισμών, εξυπηρετώντας έτσι τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς του στόχους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com