ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη  ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-epal.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis.

Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας  χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα.

Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov. και οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26 η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκαν προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.

Οι μετεξεταστέοι/ες μαθητές/τριες Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/ες περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και όσοι/ες δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως την 7η Ιουλίου2017.Οι ενλόγω ενδιαφερόμενοι/ες αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για το ΕΠΑ.Λ. της κατάταξής τους, θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στα ΕΠΑ.Λ. την ημέρα λειτουργίας τους, από τη 10η έως τη 17η Ιουλίου 2017.

Οι μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας(π.χ.λόγοι υγείας,σοβαροί  οικογενειακοί λόγοικ.α.)δύνανται να εγγραφούν από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017στα υπάρχοντα τμήματα.

Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal)

μπορούν να απευθύνονται στο 7ο  ΕΠΑ.Λ.  κατά τις ώρες λειτουργίας του.

ΔΕΥΤΕΡΑ –ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:    8:15π.μ – 13:50μμ.

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ : 12:00-14:00     ( ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ)

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ–ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:1) ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ,

2) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :1)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ,

2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 1) Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 2) Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,

3) Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ,  4) Β. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ,

5) Β. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, 6) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,

7) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Δ/νση: Δρόση &Παιωνίου  – Νέα Πολιτεία  – Τηλ. 2410-670290 , fax: 2410-670291

http://7epal-laris.lar.sch.gr     mail@7epal-laris.lar.sch.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com