Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία προχώρησε σήμερα σε σχολιασμό των θεμάτων στο μάθημα των μαθηματικών και στοιχείων στατιστικής γενικής παιδείας των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο σχολιασμό αναφέρονται τα εξής:

Θέμα Α

Θεωρία

Θέμα Β

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Στατιστικής.

Θέμα Γ

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης

Θέμα Δ

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Πιθανοτήτων με σαφώς δυσκολότερο το Ερώτημα Δ3

Τα θέματα είναι ευκολότερα σε σχέση με τα περσινά για τους μαθητές που επιλέγουν το μάθημα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εισαγωγικών εξετάσεων επισημαίνουμε κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να τις διέπουν:

 1. Τα θέματα πρέπει να καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της ύλης
 2. Τα θέματα πρέπει να είναι συμβατά με τη θεωρία του σχολικού βιβλίου
 3. Τα ερωτήματα πρέπει να έχουν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία ώστε
  • Να επιτυγχάνεται η διακριτότητα της  βαθμολογίας
  • Να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση
  • Να αντιμετωπίζονται στο διαθέσιμο χρόνο
 4. Η διάρθρωση των θεμάτων πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές του οικονομικού προσανατολισμού που έχουν προετοιμαστεί σωστά να τα αντιμετωπίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς να αποθαρρύνουν τους μαθητές του θετικού προσανατολισμού στην επιλογή του μαθήματος.
 5. Είναι προφανές ότι πολύ δύσκολα ή πολύ εύκολα θέματα δεν εκπληρώνουν τους παραπάνω στόχους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com