ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Η εγκύκλιος  των  ηλεκτρονικών εγγραφών των  μαθητών στα ΕΠΑΛ αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη συρρίκνωση των ΕΠΑΛ και ουσιαστικά στη διάλυση της ΤΕΕ. Η  ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης σε έως και 3 ΕΠΑΛ και η  εγγραφή που θα την ακολουθήσει, οδηγεί  σε παραπέρα συρρίκνωση  τους,

αποτελεί μεροληπτική  πρόβλεψη σε βάρος της ΤΕΕ, διαχωρίζει σαφώς τους  δύο τύπους  Λυκείου και κατηγοριοποιεί  τους  μαθητές, αίροντας την αρχή της καθολικότητας.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος έρχεται να προστεθεί σε όλες τις προηγούμενες για συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων ομάδων προσανατολισμού, τομέων, ειδικοτήτων, ξενόγλωσσων, για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κλπ και επιδιώκει το κλείδωμα των τμημάτων μέσα στο καλοκαίρι, με σκοπό να βάλει φραγμό στη δημιουργία νέων. Στην ουσία, η εγκύκλιος αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη συρρίκνωση των ΕΠΑΛ.

Απαιτούμε:

Την άμεση απόσυρση της επίμαχης εγκυκλίου.

Την εφαρμογή του προηγούμενου τρόπου εγγραφής για όλους τους μαθητές σ’ αυτό το στάδιο. Την παροχή δυνατότητας εγγραφής – και επομένως επαναπροσδιορισμού τμημάτων και τομέων – σε όσους μαθητές αποκτήσουν το δικαίωμα μετά τις 30 Ιουνίου.

Να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος στους μαθητές να ενημερωθούν για να επιλέξουν το σχολείο τον τομέα και την ειδικότητα της επιλογής τους.

Τα τμήματα οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ να ολοκληρωθούν στις 20 Σεπτεμβρίου.

Να εγκριθούν όλα τα ολιγομελή τμήματα τομέων και ειδικοτήτων, κατευθύνσεων και Ο.Π

20 μαθητές στα τμήματα – 15 στις κατευθύνσεις – 10 στα εργαστήρια.