ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΒΑΓΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ

Κοινή σύσκεψη βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ Θεσσαλίας και φορέων σχετικά με τα σχέδια βελτίωσης ανταγωνιστικότητας και ΑΠΕ που προβλέπονται από το τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τα ζητήματα της νιτρορύπανσης πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ με πρωτοβουλία του υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη.

Η σύσκεψη συγκλήθηκε κατόπιν μιας πολύ σωστής πρωτοβουλίας του αρμοδίου υφυπουργού ΑΑΤ, κ. Βασιλείου Κόκκαλη. Στο πλαίσιο αυτής συζητήθηκαν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας και μεγάλης πρακτικής σημασίας για την καθημερινότητα του αγροτικού κόσμου στην ΠΕ Λάρισας και, γενικότερα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο μεγίστης σημασίας θέμα της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τη χρήση λιπασμάτων.

Η συζήτηση διεξήχθη με τρόπο εποικοδομητικό και τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα. Παράλληλα, είναι σημαντικό ότι δόθηκε ο αναγκαίος χώρος και χρόνος τόσο στους αγρότες της περιοχής μας όσο και στους εξειδικευμένους φορείς που μετείχαν στη συνάντηση προκειμένου να αναπτύξουν την άποψή τους και να συνεισφέρουν στην εξεύρεση λύσεων πάνω σε προβλήματα που οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα απ’ τον καθένα.

Από τη συζήτηση διεφάνη ότι πρώτη μέριμνα των αρμοδίων κυβερνητικών φορέων είναι η χορήγηση των αναγκαίων εκείνων χρηματοδοτικών και λοιπών εργαλείων στην αγροτιά ώστε να αναπτύξει τις πολλές και μεγάλες δυνατότητές της, στη βάση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης, ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά συνεπούς ανάπτυξης.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, Άννα Βαγενά και Νίκος Παπαδόπουλος σε κοινή τους δήλωση επισήμαναν τα εξής:

«Πραγματοποιήθηκε ένας αρκετά γόνιμος διάλογος παρουσία και των φορέων, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανοιχτές τις πόρτες του στους παραγωγούς και αφουγκράζεται τα προβλήματα τους».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com