5, 6, 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΣΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙ Ο Βασίλης Παληγιάννης

Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει 5, 6, 7/7/2017 για να εξετάσει τις αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ καθώς και σε ΚΕΔΔΥ και ειδική αγωγή.

Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών έχουν υποβληθεί 4.000 αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας ζουν με την αγωνία και την ελπίδα της ικανοποίησης των αιτήσεών τους ώστε να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους.

Η εξάντληση κάθε δυνατότητας ικανοποίησης απόσπασής τους είναι υποχρέωση της πολιτείας. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι με προβλήματα κι οικογενειακές υποχρεώσεις.

Γι΄ αυτό κι οι αποσπάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να δίνεται η δυνατότητα του προγραμματισμού της προσωπικής κι οικογενειακής ζωής του κάθε εκπαιδευτικού αλλά και καλύτερου προγραμματισμού λειτουργίας των σχολείων.

Τονίζω δε πως οι αποσπάσεις δεν εξυπηρετούν μόνο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως την απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Ελπίζω δε πως δε θα συνεχιστεί το «παιχνίδι» με τα κενά και οι αποσπάσεις θα γίνουν με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά που τα ΠΥΣΠΕ έχουν καταγράψει.