ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΩΝ

Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τυρνάβου με θέματα ημερήσιας διάταξης τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το νέο νόμο του ΥΠΕΣ, αλλά και την έγκριση απασχόλησης προσωπικού (ΥΕ & ΔΕ) που απασχολούνταν

στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας μέχρι την 07-06-2017 με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν.4479/2017, μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων σε μόνιμες θέσεις και μέχρι το αργότερο την 31-08-2018.