ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τον καθορισμό των Ειδικοτήτων Γ’ τάξης που θα λει­τουργήσουν από το σχολικό έτος 2017-2018 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α’ 83) ανά Πε­ριφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης,

ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας αφού η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Ειδικότερα στα ΕΠΑΛ του νομού οι ειδικότητες ανά τομέα και σχολική μονάδα έχουν ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ  

Μηχανολογίας

 

Τεχνικός Οχημάτων

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τεχνικών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Πληροφορικής Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ  Εφαρμοσμένων Τεχνών Γ ραφικών Τεχνών
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τεχνικών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Πληροφορικής Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Μηχανολογίας Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης
Εφαρμοσμένων Τεχνών Αργυροχρυσοχοΐας
Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Μηχανολογίας Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
Κομμωτικής Τέχνης
1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Μηχανολογίας Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Πληροφορικής Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Μηχανολογίας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com