ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αναβάθμιση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο Δημαρχείο Κιλελέρ στην Νίκαια, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου.

Η αναβάθμιση αφορούσε συγκεκριμένα τον τριπλασιασμό της ταχύτητας διαδικτύου από τα 2 Mbps στα 6Mbps, γεγονός που θα συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτέλεσε τομή για την Δημόσια Διοίκηση, δεδομένου ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με την σύσταση των Καποδιστριακών Δήμων. Από τότε και σε αναμονή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, δεν έγινε καμία κεντρική αναβάθμιση, ακόμη και μετά την συνένωση των Δήμων με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης.

Ο Δήμος Κιλελέρ μετά επανειλημμένα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς (Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας κ.λπ) κατάφερε να πετύχει την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο, επιλύοντας στο μέτρο του δυνατού ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί ειδικά στο Δημαρχείο της Νίκαιας, ως αποτέλεσμα της έτσι κι αλλιώς υφιστάμενης χαμηλής ταχύτητας πρόσβασης (2Mbps) και των πολλαπλάσιων χρηστών αυτής λόγω της συγκέντρωσης των υπηρεσιών σε αυτό.

Η αναβάθμιση θα συμβάλλει στην βέλτιστη αξιοποίηση του εργασιακού χρόνου των υπαλλήλων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αυτή η θετική εξέλιξη αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα και προαπαιτούμενογια την ριζική αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών που προγραμματίζεται από την Δημοτική Αρχή μέσα στο επόμενο διάστημα με γνώμονα την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com