ΞΕΚΙΝΑ Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Συστήματος Υγείας είναι προϋπόθεση για τη σύγχρονη, διαφανή και αποτελεσματική διοίκησή του, καθώς και όρος για την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη φαρμακευτική πολιτική και τις προμήθειες των νοσοκομείων, υποστήριξε ο Έλληνας υπουργός Υγείας, στην παρέμβασή του στο Ταλίν της Εσθονίας όπου πραγματοποιείται ένα άτυπο συμβούλιο των υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψηφιακή Υγεία.

Με «εργαλεία» όπως τον Χάρτη (Άτλας) Υγείας, τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυϊας (ΒΙ), τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) του πολίτη, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και την αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες από το σύστημα υπηρεσίες, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σε αυτές. Την ίδια στιγμή δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών.

Ο Ανδρέας Ξανθός δήλωσε ότι αυτήν την περίοδο ξεκινά η εφαρμογή του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο ΑΗΦΥ συμπληρώνεται από τον οικογενειακό γιατρό ή τους υπόλοιπους πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας, καταγράφει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις παρεμβάσεις πρόληψης, τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση, τη φαρμακευτική αγωγή, τη νοσηλεία, την αποκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη υγειονομική φροντίδα παρέχεται στον ασθενή. Η πρόσβαση των γιατρών/επαγγελματιών υγείας στον ΑΗΦΥ θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής συγκατάθεσης του ασθενούς για κοινή χρήση και διαχείριση των προσωπικών ιατρικών του δεδομένων.

Ταυτόχρονα, η Δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ ) σχεδιάζει και αναπτύσσει το Portal του Πολίτη. Πρόκειται για έργο εθνικής εμβέλειας, πρόσθεσε ο κ. Ξανθός, που θα αποτελέσει την κεντρική πύλη επαφής του πολίτη με μια σειρά υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση σε πλήρες ιατρικό ιστορικό και η διαχείριση ατομικών δεδομένων υγείας, η συγκατάθεσή του για πρόσβαση τρίτων στον ιατρικό του φάκελο, η πληροφόρηση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, εξετάσεων, θεραπειών, τα ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις και πράξεις, τα στοιχεία της ασφαλιστικής κατάστασης του πολίτη, οι λοιπές κοινωνικές παροχές, τα επιδόματα κλπ.

Τέλος, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σε συνδυασμό με το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) επιτρέπει την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την κατανομή των ασθενών σε θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, την κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης ανά νοσολογική οντότητα, ηλικιακή ομάδα, δραστική ουσία ή γεωγραφική περιφέρεια, την κατανομή των εργαστηριακών εξετάσεων κλπ.

«Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλλουν στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενδυνάμωση του ασθενούς και την ολοκληρωμένη ανθρωποκεντρική φροντίδα» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

newsbomb.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com