ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΖΗΤΑ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανακοίνωση με την οποία ζητούν διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών από το διευρυμένο συμβούλιο εξέδωσε η πλειοψηφία των μελών του δ.σ. της ΕΛΜΕ που συνεδρίασε χθες. Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη του δ.σ. που ανήκουν στις ΣΥΝΕΚ.

Υπέρ του κειμένου τάχθηκαν τα μέλη της ΔΑΚΕ, των Παρεμβάσεων και της ΠΕΚ,ενώ ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ ψήφισε λευκό.

Στο κείμενο αναφέρονται τα εξής:

Εδώ και είκοσι μέρες  διεξάγεται η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψήφιων διευθυντών στα πλαίσια του διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας.  Δυστυχώς με την ανακοίνωσή μας ερχόμαστε να ζητήσουμε το αυτονόητο. Διαφάνεια, διαφάνεια, διαφάνεια.

Κατά  την διαδικασία αποκάλυψης  των  φύλλων  αξιολόγησης  των  υποψήφιων  διευθυντών  η  πλειοψηφία  του  διευρυμένου  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Λάρισας  (διορισμένα μέλη) πήρε   απόφαση  να  μην  ανακοινώνει ο πρόεδρος  του συμβουλίου το  όνομα  του  βαθμολογητή παρά μόνο τη βαθμολογία του,  πράγμα   προφανώς  μη σύννομο  (μια  και  τα μέλη του Υ.Σ. πρέπει  να έχουν  γνώση όλων των  στοιχείων τα  οποία  θα  υπογράψουν στο  τέλος)  και μάλιστα  δεν  επέτρεπαν σε  αιρετό  του  κλάδου  και μέλος  του διευρυμένου Υπηρεσιακού Συμβουλίου  να καταθέσει  πρόταση  για  την  διαδικασία  αποκάλυψης  των  φύλλων  αξιολόγησης.

Καλούμε  την πλειοψηφία  να  σεβαστεί  τους  στοιχειώδεις  κανόνες  διαφάνειας  αλλά  και  του  νομικού  μας  πολιτισμού  και  να  δώσει  τα  πλήρη  στοιχεία  σε  όλα  τα μέλη  του  συμβουλίου , καθώς και να ανακοινώσει και να αναρτήσει  τις βαθμολογίες με τα στοιχεία των βαθμολογητών.

Καλούμε τέλος τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας να δώσει το δικαίωμα  κατάθεσης προτιμήσεων στους υποψήφιους, όχι μόνο ηλεκτρονικά, αλλά και χειρόγραφα σε κλειστό φάκελο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com