ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3/8 ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 στις 19.30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τυρνάβου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για την χρηματοδότηση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Τυρνάβου». (αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1141/27-07-2017 απόφαση Γ.Γ. Υποδομών).
 2. Παροχή συμπαράστασης στον Δήμο Μήλου, για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
 3. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΠΗ».
 4. Ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής».
 5. Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας Λάρισας στο Δήμο Τυρνάβου.
 6. Τροποποίηση της αριθ. 127/2017 ΑΔΣ, αναφορικά με την σύσταση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων για την χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών. (αριθ. πρωτ. 4632/19-07-2017 έγγραφο Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 7. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου για διενέργεια καλλιτεχνικής εκδήλωσης.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στο Δήμο Τυρνάβου.
 9. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.
 10. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2018.
 12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων (13η κατηγορία παγωτά & 14η κατηγορία κρασί) με απευθείας ανάθεση, ύστερα από άγονη διαγωνιστική διαδικασία.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com