ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ 2016

Δόθηκε τελικά η παράταση γα την πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος για το 2016 το οποίο θα καταβάλλεται μέχρι το τέλος του 2017, σύμφωνα με την αριθμό 1032/70098/28-6-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το έτος 2018.
Σας γνωρίζουμε ότι αναμένεται η έκδοση των καταστάσεων κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2017 και σύμφωνα με την αριθμό 1032/70098/28-6-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε παράταση για την καταβολή των μισθωμάτων του 2017 έως 31-12-2017.

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να ελέγχουν σε πιο Δήμο τους έχει δοθεί βοσκότοπος, μέσω της δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2016.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.