ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ Ε.Κ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ενημερωτικό των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας Γεωργίας Αμπατζή και Χρήστου Παπαστάθη, εκπροσώπων της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1890/31.05.2017 Τεύχος Β’, η πρόταση τοποθέτησης των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται από το οικείο ΠΥΣΔΕ, στο οποίο συμμετέχουν επιπλέον α) ένας/μία σχολικός/ή σύμβουλος και β) ένας/μία εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.

Ύστερα από εξέταση κωλυμάτων συμμετοχής τακτικών και αιρετών μελών, ορίστηκε η ακόλουθη σύνθεση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ:

Παπανούσκας Μιχαήλ, Πρόεδρος (αναπληρωματικό μέλος Αθανασόπουλος Αναστάσιος)

Ντρίζος Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος (αναπληρωματικό μέλος Τσιάμαλος Ηρακλής, ο οποίος συμμετείχε σε πολλές συνεδριάσεις του συμβουλίου)

Τρίχα Ελένη, Τακτικό μέλος (αναπληρωματικό μέλος Μυργιώτη Ευφροσύνη)

Γκαραγκάνη Ελένη, Τακτικό μέλος (αναπληρωματικό μέλος Καραμήτρου Ελένη. Ο ορισμός τους έγινε από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ύστερα από πρόσκλησή της για συμμετοχή μελών στα ΥΣ από την τρίτη δύναμη στις εκλογές των ΥΣ, για πολυφωνία και ευρύτητα απόψεων στην εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες αρχικά αποδέχτηκαν την πρόσκληση της ΠΔΕ, αλλά στην δεύτερη κιόλας συνεδρίαση υπέβαλαν δήλωση μη περαιτέρω συμμετοχής τους στο συμβούλιο!)

Αμπατζή Γεωργία, Τακτικό αιρετό μέλος (αναπληρωματικό μέλος Παπαστάθης Χρήστος), εκπρόσωποι της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών

Καραγιάννης Γεώργιος, Τακτικό αιρετό μέλος (αναπληρωματικό μέλος Μπάτρας Βάιος, ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους), εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ

 

Το συμβούλιο ύστερα από μαραθώνιες συνεδριάσεις προέβη στην αποτίμηση και σύνταξη πινάκων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων. Μετά και την εξέταση των ενστάσεων οι αναμορφωμένοι πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας

Σημειώνουμε ότι δεν προβλέπεται αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις, για οποιοδήποτε μέλος του συμβουλίου.

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκφρασης γνώμης από τους συλλόγους διδασκόντων, την περάτωση των συνεντεύξεων και της εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω ποσοτικά στοιχεία (τα ποιοτικά στοιχεία είναι σε θέση να τα διακρίνουν οι συνάδελφοι):

Στον νομό Καρδίτσας έχουμε 29 σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Γενικά Λύκεια), 6 σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  1 Εργαστηριακό Κέντρο και 2 σχολεία Ειδικής Αγωγής = 38 διευθυντικές θέσεις.

Όλες οι υποψηφιότητες πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Κατατέθηκαν αρχικά 62 υποψηφιότητες και υπήρξε 1 απόσυρση. Ο τελικός αριθμός ήταν 61.

Υπήρξε 1 διευθυντής που δεν υπέβαλε ξανά υποψηφιότητα.

Σε 17 σχολεία είχαμε επανατοποθέτηση του/της ίδιου/ας διευθυντή/τριας.

13 διευθυντές/τριες μετακινήθηκαν σε άλλο σχολείο, σε σχέση με αυτό που είχαν τοποθετηθεί με τη διαδικασία του 2015. Οι 5 από αυτούς/ές  μετακινήθηκαν λόγω προσωπικής τους επιλογής.

Σε 5 σχολεία έχουμε τοποθέτηση νέων διευθυντών/τριών, με διευθυντική εμπειρία στο παρελθόν, που κατά το 2015-2017 δεν είχαν κάποιο διευθυντικό αξίωμα.

Σε 3 σχολεία έχουμε τοποθέτηση νέου/ας διευθυντή/τριας (οι 2 χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε θέση ευθύνης, ο τρίτος έχει θητεύσει ως υποδιευθυντής).

Υπήρξαν 7 διευθυντές/τριες που έθεσαν υποψηφιότητα και δεν επανατοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα. Από αυτούς 1 ήταν, βάσει του τελικού αξιολογικού πίνακα, σε επιλέξιμη θέση και η δήλωση προτίμησής του είχε περιορισμένες επιλογές.

Υπήρξε 1 υποψήφιος, χωρίς διευθυντική εμπειρία, που βρισκόταν σε επιλέξιμη θέση και δεν τοποθετήθηκε σε σχολική μονάδα λόγω περιορισμένων επιλογών στη δήλωσή του.

Υπήρξε 1 υποψήφιος που δεν κατέθεσε αίτηση-δήλωση προτίμησης.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες πληρούσαν την προϋπόθεση κάλυψης του υποχρεωτικού τους ωραρίου στις σχολικές μονάδες που επελέγησαν.

Ευχόμαστε σε όλους τους Διευθυντές/τριες της ΔΔΕ Καρδίτσας καλή τύχη στο δύσκολο έργο τους, καλή δύναμη και καλή συνεργασία! Ευελπιστούμε όλοι/ες να έχουν πολλή υπομονή και διάθεση να λειτουργήσουν ως πρώτοι/ες μεταξύ ίσων, να αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους σαν συνεργάτες και όχι σαν υφιστάμενους και τους μαθητές/τριες σαν παιδιά τους…

Ευχόμαστε και ελπίζουμε να εξαντλήσουν την τριετή θητεία τους, χωρίς κανείς ποτέ να ασχοληθεί αρνητικά μαζί τους…

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε συνδικαλιστικό, παιδαγωγικό ή/και διοικητικό ζήτημα άπτεται της αρμοδιότητάς μας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com