ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συζητήθηκε το θέμα της χορήγησης σύνταξης χηρείας, με βάση ηλικιακά κριτήρια, μετά από σχετικό αίτημα του συλλόγου συζύγων θανόντων “ΑΞ.Ι.Α”.

Από πλευράς του Συλλόγου τοποθετήθηκαν η πρόεδρος Λαμπρινή Σαμαρά – Κύρκου και ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Απόστολος Παπαπαρίσης.

Όλοι οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου τάχθηκαν στο πλευρό του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α και το δίκαιο αίτημα τους για τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016 σε ότι αφορά τα ηλικιακά κριτήρια. Ακολουθεί το ομόφωνο ψήφισμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων, στη συνεδρίαση της 25ης Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη, κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα Αλληλεγγύη] και σχετικής συζήτησης επί του θέματος των Συντάξεων Χηρείας, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 12 του ν.4387/2016, αποφάσισε ομόφωνα και καλεί την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, όπως μεριμνήσουν για την τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016 σε ότι αφορά τα ηλικιακά κριτήρια χορήγησης της Σύνταξης Χηρείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτίας θανάτου, φύλου και κοινωνικής ομάδας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com