ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 στις  7.30΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα ημερήσιας διάταξης :

  1. Συζήτηση αναφορικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.
  2. Συζήτηση αναφορικά με την σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
  3. Συζήτηση αναφορικά με την σύνταξη του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του  Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ανωτέρω συνεδρίαση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com