ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο Β’ τεύχος του ΦΕΚ 2853/16.8.2017, η απόφαση που καθορίζει τις έδρες των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (ΚΕΥΔ) καθώς και  τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.

Αναφορικά με την λειτουργία στον Δήμο Λαρισαίων, ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (ΚΕΥΔ) και δεδομένου ότι, στην απόφαση αναφέρεται ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του η 21/8/2017, ο δήμος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“Το ΚΕΥΔ στο Δήμο Λαρισαίων θα λειτουργήσει σε χώρο του  δημοτικού  ακινήτου στη οδό Αεροδρομίου 13 δίπλα στο ΚΕΠ, που παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο  μας, ύστερα από σχετική συνεννόηση με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τα ΚΕΥΔ θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες (οικονομικής και νομικής φύσεως) και ενημέρωση των πολιτών για θέματα διαχείρισης οφειλών εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων.

Δεδομένου ότι χρειάζεται να ρυθμιστούν περαιτέρω εκ μέρους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ορισμένες λεπτομέρειες  λειτουργικού και διαδικαστικού χαρακτήρα,  αναμένεται εκ μέρους της η πρωτοβουλία, ώστε να ορισθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του, η οποία και θα ανακοινωθεί εγκαίρως στα Μέσα Ενημέρωσης”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.