ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στην προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας πεζοδρόμων των πεζοδρομημένων ζωνών του κέντρου της πόλης της Λάρισας, αναμένεται να προχωρήσει ο δήμος Λαρισαίων που έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την εξεύρεση αναδόχου του συγκεκριμένου έργου προϋπολογισμού 921.000 €.

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ελεγχόμενης Πρόσβασης Οχημάτων σε δύο πεζοδρομημένες ζώνες του κέντρου της πόλης της Λάρισας που βρίσκονται βόρεια και νότια της οδού Κύπρου και συγκεκριμένα:

Α) Της Νότιας ζώνης που περικλείεται μεταξύ των οδών Παπαναστασίου, Κύπρου, Παναγούλη και Μανδηλαλαρά και η οποία διαχωρίζεται κατά μήκος (από βορά προς νότο) από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (η οποία υλοποιείται σαν οδός αποκλειστικής διέλευσης ΜΜΜ & Ταξί σύμφωνα με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ) σε δύο υποζώνες την ανατολική και την δυτική.

και

Β) Της βόρειας ζώνης που περικλείεται μεταξύ των οδών Μανωλάκη, Γεωργιάδου, Δήμητρας, Βύρωνος, Ολύμπου και Κύπρου και η οποία διαχωρίζεται από τον άξονα οδών Βενιζέλου-Φιλελλήνων (οι οποίες θα υλοποιηθούν σαν οδοί αποκλειστικής διέλευσης ΜΜΜ & Ταξί σύμφωνα με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ) σε δύο υποζώνες την νοτιοανατολική και την βορειοδυτική.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ανάδοχος της προμήθειας θα υλοποίηση σύστημα ελέγχου για (38) τριάντα οκτώ θέσεις εισόδου ελέγχου πεζοδρόμων ( με δυνατότητα άσκησης προαίρεσης για άλλες πέντε (5) θέσεις εισόδου ελέγχου) που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής περιγραφής του φυσικού αντικειμένου.

Στις πεζοδρομημένες ζώνες θα πρέπει να ολοκληρώσει σύστημα που θα:

  • Απαγορεύει τη γενική κυκλοφορία εντός των ελεγχόμενων ζωνών πεζοδρόμησης.
  • Δίνει δικαίωμα πρόσβασης σε χρήστες που θα διαθέτουν ειδική άδεια (κάρτα ή ότιδήποτε άλλο σχετικό) διέλευσης διαρκείας ή περιορισμένης διάρκειας, αλλά και διέλευσης και στάθμευσης
  • Επιτρέπει ελεύθερη και χωρίς καθυστερήσεις πρόσβαση των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης
  • Επιτρέπει τροφοδοσία των καταστημάτων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή ημέρες
  • Επιτρέπει πρόσβαση οχημάτων σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ταξί, φορτηγό για μετακόμιση, τροφοδοσία πετρελαίου, κλπ)
  • Επιτρέπει την μεμονομένη διαχείριση πρόσβασης καθώς και τον ορισμό κανόνων πρόσβασης

Το σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης Οχημάτων σε Πεζόδρομους θα πρέπει να αποτελείται από:

  • Βυθιζόμενα κολωνάκια (εξοπλισμός πρόσβασης) που θα πρέπει να ανοίγουν αυτόματα κατά τις ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων ή τις ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων ή σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  • Υποδομή μέσων αναγνώρισης της πινακίδας κυκλοφορίας (ειδικές κάμερες) των οχημάτων των χρηστών που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους πεζοδρόμους
  • Στο πλαίσιο της σύμβασης θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει Κέντρο Ελέγχου που θα μπορεί να συντονίζει το σύνολο των λειτουργιών του Δήμου και να δίνει εντολές ανοίγματος του συνόλου ή υποσυνόλου του εξοπλισμού πρόσβασης. Θα λειτουργεί 24ώρες το εικοσιτετράωρο και θα μπορεί να παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο.
  • Στο πλαίσιο της σύμβασης θα πρέπει να παρασχεθεί ανοικτή, cloud based, έτοιμη πλατφόρμα που θα επιτρέπει την διασύνδεση των μεμονωμένων λύσεων και εφαρμογών έξυπνης πόλης που έχουν παραδοθεί ή που θα παραδοθούν στο μέλλον, προκειμένου να βελτιωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Δήμου, η παραγωγικότητα, η μείωση κόστους διαχείρισης των λύσεων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com